Valmistajan valtuuttama edustaja

Valmistaja voi halutessaan valtuuttaa EU-alueelle sijoittautuneen tahon hoitamaan puolestaan osan tai kaikki valmistajalle kuuluvista velvoitteista. Valtuutus pitää tehdä kirjallisesti ja siinä pitää täsmentää, mitkä valmistajaa koskevista velvoitteista on uskottu edustajalle hoidettaviksi.

Koneen valmistaja voi antaa valtuutetun edustajan hoidettavaksi osan tai kaikki seuraavista tehtävistä:

  • varmistaa, että kone täyttää sitä koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset
  • varmistaa, että koneesta on käytettävissä tekninen tiedosto
  • huolehtia, että koneen mukana toimitetaan asianmukaiset ohjeet
  • suorittaa asianmukainen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely
  • laatia ja allekirjoittaa koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
  • kiinnittää koneeseen CE-merkintä.