Suorituskyvyn tarkkailu

Prosessiturvallisuusjärjestelmä koostuu useista eri osa-alueista ja elementeistä, joita selitetty tekstissä.

Suorituskyvyn tarkkailu on prosessiturvallisuusjärjestelmän osa-alue, joka koostuu kahdesta elementistä: prosessiturvallisuuden seuranta ja poikkeamien tutkinta.

Suorituskyvyn tarkkailun on keskeistä kohdistua prosessiturvallisuuteen. Prosessiturvallisuuteen liittyvät poikkeamat ja seurantamenettelyt on tarpeen erottaa työturvallisuuteen liittyvistä menettelyistä.  

Prosessiturvallisuuden seurannassa on keskeistä tunnistaa, miten prosessiturvallisuuden tilaa voidaan konkreettisesti havainnoida ja arvioida laitoksen toiminnoissa. Kun on määritetty toimiva menettelytapa, voidaan sen avulla seurata prosessiturvallisuuden tilaa ja kehittymistä.

Poikkeamien tutkinnan lähtökohtana on, että toiminnoissa on määritetty mitä prosessiturvallisuuspoikkeamalla tarkoitetaan (mikä on normaalia toimintaa ja mikä on poikkeama). Prosessiturvallisuuspoikkeamien tutkinnassa olennaista on tunnistaa, mitkä ovat juurisyyt, jotka ovat johtaneet kyseiseen poikkeamaan. Näihin juurisyihin vaikuttamalla pystytään ehkäisemään vastaavien poikkeamien ilmaantuminen jatkossa.

Poikkeamien tutkinta

prosessiturvallisuuden seuranta