Tarkastustoiminta

Sähköturvallisuuslain edellyttämiä varmennustarkastuksia ja määräaikaistarkastuksia tekevät valtuutetut tarkastajat ja tarkastuslaitokset. Tarkastusten tekijät ovat sähkötöiden tekijään ja sähkölaitteiston omistajaan nähden riippumattomia kolmansia osapuolia.

Tietyn kokoisille sähkölaitteistoille tehdään käyttöönottotarkastuksen lisäksi varmennustarkastus. Samoin suuremmille sähkölaitteistoille pitää tehdä säännöllisiä määräaikaistarkastuksia. Lisäksi tarkastajilta voi tilata vapaaehtoisen tarkastuksen, esim. omakotitalon sähköasennuksille.

Valtuutettujen tarkastajien ja tarkastuslaitosten vastuu ja tehtävät

Tarkastusten tekijät toimivat virkavastuulla, kun he tekevät lakisääteisiä tarkastuksia. Lakisääteisten ja vapaaehtoisten tarkastusten lisäksi osa tarkastustahoista tarjoaa erilaisia sähköalan asiantuntijapalveluita, kuten sähkövahinkojen tutkintaa.

Tarkastustahot arvioivat sähköasennusten turvallisuusvaatimusten täyttymistä ja määräystenmukaisuutta. Valtuutetut tarkastajat ja tarkastuslaitokset toimivat kaupallisin perustein, eli laskuttavat palveluistaan työn tilaajaa oman hinnoittelunsa mukaisesti.

Tarkastajaksi hakeminen

Voit hakea Tukesilta lupaa ryhtyä valtuutetuksi tarkastajaksi tai laitokseksi. Tukes hyväksyy valtuutetun tarkastajan ja laitoksen varmistuttuaan, että hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Tukes määrittelee hyväksymispäätöksessä tarkastajan pätevyysalueen ja mahdolliset siihen liittyvät rajoitukset. Valtuutetun tarkastajan hyväksyminen on voimassa määräajan. Tukes-ohjeessa 17/2017 on ohjeita ja lisätietoja.

Vuosikertomus Tukesille

Valtuutettujen tarkastajien ja laitosten on annettava Tukesille vuosittain kertomus toiminnastaan. Lisätietoa vuosikertomuksessa esiin tuotavista asioista ja muista vuosikertomuksen laatimiseen liittyvistä asioista löydät edellä mainitusta Tukes-ohjeesta. Vuosikertomuslomakkeet saatekirjeineen löydät Lomake-sivuilta.