Prosessiriskien arviointi ja hallinta

Prosessiturvallisuusjärjestelmä koostuu useista eri osa-alueista ja elementeistä, joita selitetty tekstissä.

Prosessiriskien arviointi ja hallinta on prosessiturvallisuusjärjestelmän osa-alue, joka koostuu kahdesta elementistä: prosessiturvallisuustieto ja prosessiriskien arviointi ja hallinta.

Osa-alueen tavoitteena on tunnistaa prosessin vaarat sekä toteuttaa laadukas prosessiriskinarviointi, jonka perusteella saadaan tieto prosessiriskien hyväksyttävyydestä sekä riskien pienentämiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Prosessiriskinarvioinnin perusteella määritetyt toimenpiteet priorisoidaan ja niiden toteutumista seurataan. 

Prosessiriskien arviointi ja hallinta on järjestelmällinen työprosessi, joka on keskeisessä roolissa koko prosessiturvallisuusjärjestelmän näkökulmasta. Prosessiturvallisuustieto kattaa prosessiturvallisuuden hallinnan kannalta oleellisen tiedon kemikaalien ja prosessien vaaroista, laitteistoista sekä prosesseista. Prosessiturvallisuustieto pidetään ajantasaisena.

prosessiturvallisuustieto

prosessiriskinarvioinnin suunnittelu

prosessiriskinarvioinnin toteuttaminen

riskin hyväksyttävyyden määrittely

Jäännösriski ja toimenpiteet