Kosmetiikan merkinnät

EU:n kosmetiikka-asetuksen 19 artiklassa on kerrottu, mitkä kosmeettisen valmisteen tiedot pitää olla kuluttajien saatavilla kosmetiikkapakkauksissa. Osa merkinnöistä pitää ilmoittaa käyttöpakkauksessa, esimerkiksi tuubissa, ja mahdollisessa ulkopakkauksessa, esimerkiksi pahvisessa laatikossa, johon tuubi tms. on pakattu. Suomessa myytävissä kosmeettisissa valmisteissa osan tiedoista tulee olla suomeksi ja ruotsiksi.

Alla olevasta taulukosta näkyvät ne merkinnät, jotka pakkauksista pitää löytyä ja mitkä merkinnät on ilmoitettava suomeksi ja ruotsiksi

Selitteet: Käyttöpakkaukset = KP, Ulkopakkaukset = UP

Vaatimukset KP UP Lisätietoja
Vastuuhenkilön nimi ja osoite X X  
Alkuperämaa * * *Alkuperämaa ilmoitettava ainoastaan EU/ETA-alueen ulkopuolelta maahantuoduissa valmisteissa
Sisällön määrä suomeksi ja ruotsiksi X X Lukuun ottamatta niitä pakkauksia, joiden sisällön määrä on pienempi kuin 5g tai 5 m, ilmaisnäytteitä tai kappaleittain myytävää kosmetiikkaa
Säilyvyysaika, jos tuote säilyy enintään 30 kk suomeksi ja ruotsiksi X X

tiimalasi 

- merkintä tai lause ”parasta käytettynä ennen”/”bäst före utgången av”, jonka jälkeen säilyvyyden ajankohta (pp/kk/vvvv tai kk/vvvv)

Säilyvyys avaamisen jälkeen, jos tuote säilyy yli 30 kk, eli ns. PAO -merkintä (Period After Opening) X X

Kuva avatusta purkista, jonka yhteydessä ilmoitetaan tuotteen säilyvyysaika kuukausina tai vuosina

Kuva avatusta purkista, jonka yhteydessä ilmoitetaan säilyvyysaika kuukausina tai vuosina. Kuukausi voidaan lyhentää M -kirjaimella

Käytössä noudatettavat erityiset varotoimenpiteet suomeksi ja ruotsiksi X X

vihko-merkintä

Jos tarpeellisten ohjeiden ja varoitusten ilmoittaminen tuotteen käyttö- ja ulkopakkauksessa on käytännön syistä mahdotonta, tiedot on ilmoitettava mukaan liitetyssä etiketissä, tarrassa tai kortissa. Ohjeiden löytymiseen muualta viitataan viereisellä symbolilla ulkopakkauksessa tai käyttöpäällyksessä

Eränumero X* X *Eränumero voidaan merkitä vain ulkopakkaukseen
Tuotteen käyttötarkoitus suomeksi ja ruotsiksi X* X* *Ellei käyttötarkoitus käy ilmi tuotteesta
Ainesosaluettelo **   X

Voidaan ilmoittaa vain ulkopakkauksessa. Tiedot ilmoitetaan käyttäen 33 artiklassa säädetyssä luettelossa esitettyä ainesosan yleistä nimeä (INCI). Jos ainesosalla ei ole yleistä nimeä, on käytettävä nimeä, joka sisältyy johonkin yleisesti hyväksyttyyn nimikkeistöön.

Ainesosaluettelon edellä on oltava termi ”ingredients”.

** Tutustu tarkempaan ohjeeseen tällä sivulla kohdassa Ainesosaluettelo

 

 

 

Ainesosaluettelo

 

Huomioi nämä ainesosaluettelossa

  • Ainesosaluettelon edellä pitää olla termi ”ingredients” ja kosmetiikan ainesosat on ilmoitettava ns. INCI-nimillä.
  • Kosmetiikan ainesosat pitää merkitä pakkaukseen painon mukaan alenevassa järjestyksessä. Ainesosa, jota tuotteessa on eniten, ilmoitetaan ensimmäisenä ainesosaluettelossa. Ainesosat, joita on alle 1 %, voidaan merkitä missä järjestyksessä tahansa ainesosaluettelon loppuun.
  • EU:n kosmetiikka-asetuksen liitteessä III mainitut hajusteraaka-aineet pitää ilmoittaa omilla INCI-nimillään aineosaluettelossa, jos liitteessä III mainitut pitoisuusrajat ylittyvät. Muut hajusteet ja aromaattiset aineet ilmoitetaan sanoilla ”parfum” tai ”aroma”.
  • Jos jokin kosmeettisen valmisteen ainesosa on nanomateriaalimuodossa, pitää tämän ainesosan INCI-nimen perään kirjoittaa sulkeisiin ”(nano)”.
  • Muut väriaineet kuin hiusvärit voidaan luetella missä tahansa järjestyksessä muiden kosmeettisten ainesosien jälkeen. Eri värivivahteina markkinoille saatettujen ehostusvalmisteiden osalta voidaan luetella kaikki väriskaalassa käytetyt muut väriaineet kuin hiusvärit. Mikäli pakkauksessa ilmoitetaan kaikki väriskaalassa esiintyvät värivivahteet, tulee pakkauksessa olla merkintä ”voi sisältää” tai merkki ”+/-”. Väriaineiden luetteloinnissa käytetään tarvittaessa väri-indeksinimikkeistöä(CI).

Poikkeukset ja lisävaatimukset

Jos käytännön syistä on mahdotonta merkitä tiedot vaadittavalla tavalla pakkauksissa, tiedot on ilmoitettava mukaan liitetyssä etiketissä, nauhassa tai tarrassa. Jos se on käytännön syistä mahdotonta, tietojen löytymiseen muualta viitataan oheisella "vihko" symbolilla ulkopakkauksessa.
vihko-merkintä


Jos pientuotteiden kohdalla on mahdotonta ilmoittaa tietoja valmisteeseen liitettävässä etiketissä, nämä tiedot on annettava tiedotteessa, joka sijoitetaan sen astian välittömään läheisyyteen, jossa valmisteita pidetään kaupan.
Hajusteet ja aromaattiset aineet merkitään nimellä ”parfum” tai ”aroma”, lukuun ottamatta liitteen III hajusteraaka-aineita, jotka merkitään omalla INCI-nimellään.

Ainesosaluettelossa nanomateriaalina esiintyvän ainesosan INCI-nimen jälkeen on merkittävä termi ”(nano)”.

Syöpää aiheuttavat, sukusolujen perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet kosmetiikassa (CMR-aineet)

Syöpävaarallisten, sukusolujen perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden, eli CMR-aineiden, käyttö on kielletty kosmetiikassa (CLP-asetus 1272/2008, liite VI, osa 3, kategoriat 1A, 1B tai 2). Poikkeuksellisesti CMR-aineita voi käyttää kosmeettisissa valmisteissa, jos EU:n kosmetiikka-asetuksen 15 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät. Lue artikla.