Kemikaalien merkinnät

Vaarallisen kemikaalin pakkauksessa on varoitusetiketti. Vaarallisen kemikaalin tunnistat parhaiten varoitusetiketissä olevista varoitusmerkeistä

Varoitusetiketistä löydät lisäksi vaara- ja turvalausekkeet. Vaaralausekkeet kertovat, mitä vaaroja tuote voi aiheuttaa. Turvalausekkeet kertovat, miten kemikaalin käytöstä tai hävittämisestä aiheutuneita haitallisia vaikutuksia voi vähentää tai estää. 

Joissain kemikaalipakkauksissa on oltava myös turvasuljin tai näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus.  Turvasulkimen tarkoituksena on suojella lapsia kemikaaleilta. Näkövammaisen vaaratunnus on pakkauksen pinnasta kohoava tasasivuinen kolmio. Se viestii sokeille tai heikkonäköisille kemikaalin vaarallisuudesta. 

Turvasuljinta ja näkövammaisen vaaratunnusta käytetään terveydelle kaikkein vaarallisimpien kemikaalien kuluttajapakkauksissa.

Kodin vaaralliset kemikaalit

Vaaralliseksi luokiteltu kemikaali voi olla esimerkiksi syttyvä, välittömästi myrkyllinen tai vesieliöille vaarallinen. Monet pyykinpesu- ja siivousaineet, maalit, lasinpesunesteet, viemärinaukaisuaineet, bensiini ja grillinsytytysnesteet ovat vaarallisia kemikaaleja.

Alla kerrotaan, millaisista vaaroista varoitusmerkit varoittavat.

Nykyisten punareunaisten varoitusmerkkien lisäksi kotonasi voi vielä olla käytössä kemikaaleja, jotka on merkitty vanhoilla oranssipohjaisilla varoitusmerkeillä. Vanhoja oranssipohjaisia varoitusmerkkejä ei kaupan hyllyillä olevissa tuotteissa enää saa olla, mutta käytössäsi olevat pakkaukset voit käyttää loppuun.

Kemikaalipakkauksessa voi olla myös 16-merkkinen koodi. Tällainen koodi on tietyissä fysikaalista vaaraa aiheuttavissa ja terveydelle vaaralliseksi luokitelluissa seoksissa, kuten pyykinpesuaineissa ja maaleissa. Koodista käytetään nimitystä yksilöllinen koostumustunniste eli UFI-tunniste.

UFI-tunnisteen avulla seos voidaan tunnistaa, ja myrkytystapauksissa myrkytystietokeskus voi antaa tarvittavat hoito-ohjeet. Myrkytystapauksissa luettele varotusetiketistä löytyvä UFI-tunniste rauhassa myrkytystietokeskukselle.

Vinkkejä kemikaalien käyttöön ja varastointiin

  • Säilytä kemikaalit niiden alkuperäisissä pakkauksissa.
  • Huomioi varoitusmerkit ja lue etiketin tiedot. Noudata ohjeita.
  • Varo kemikaalien joutumista suuhun, iholle, silmiin, keuhkoihin ja ympäristöön.
  • Säilytä kemikaalit lasten ulottumattomissa.
  • Onnettomuuden sattuessa soita hätänumeroon 112. Jos kyseessä on myrkytysonnettomuus, voit myös soittaa myrkytystietokeskukseen.
  • Hävitä kemikaalit ja kemikaalipakkaukset oman kuntasi ohjeiden mukaisesti.

Tunne kemikaalien varoitusmerkit

Materiaalia

Luulot pois kemikaaleista -kampanjasivusto
Hannan talo ja piilevät vaarat (opetusmateriaalia 2–6 luokille) - sivusto suljettu toistaiseksi
Viivoitintilaukset kouluille ja yhdistyksille: Tilaa viivaimia

Katso myös

Pesuaineiden merkinnät 
Kosmeettisten valmisteiden merkinnät 
NAPO-videot varoitusmerkeistä (kansainvälisten työsuojeluorganisaatioiden yhteistyö) 
Ymmärrä etiketit, varoitusmerkit tuotteen etiketissä (Euroopan kemikaaliviraston sivulla)
Infograafi varoitusmerkeistä Euroopan kemikaaliviraston sivulla
Kemikaalien merkinnät ammattilaisille
Vaarallinen jäte -sivusto
Tunnista vaarallinen jäte Vaarallinen jäte -sivustolla