Kemikaalien merkinnät

Vaarallisen kemikaalin pakkauksessa on varoitusetiketti. Vaarallisen kemikaalin tunnistat parhaiten varoitusmerkeistä.  Varoitusetiketistä löydät lisäksi vaara- ja turvalausekkeet. Vaaralausekkeet kertovat mitä vaaroja tuote voi aiheuttaa. Turvalausekkeet kertovat, miten kemikaalin käytöstä tai hävittämisestä aiheutuneita haitallisia vaikutuksia voi vähentää tai estää. 

Joissain kemikaalipakkauksissa on oltava myös turvasuljin tai näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus. Turvasulkimen tarkoituksena on suojella lapsia kemikaaleilta. Näkövammaisen vaaratunnus on pakkauksen pinnasta kohoava tasasivuinen kolmio. Se viestii sokeille tai heikkonäköisille kemikaalin vaarallisuudesta. Turvasuljinta ja näkövammaisen vaaratunnusta käytetään terveydelle kaikkein vaarallisimpien kemikaalien kuluttajapakkauksissa.

Vaaralliseksi luokiteltu kemikaali voi olla esimerkiksi syttyvä, välittömästi myrkyllinen tai vesieliöille vaarallinen. Monet pyykinpesu- ja siivousaineet, maalit, lasinpesunesteet, viemärinaukaisuaineet, bensiini ja grillinsytytysnesteet ovat vaarallisia kemikaaleja.

Alla kerrotaan, millaisista vaaroista varoitusmerkit varoittavat. Nykyisten punareunaisten varoitusmerkkien lisäksi kotonasi voi vielä olla käytössä kemikaaleja, jotka on merkitty vanhoilla oranssipohjaisilla varoitusmerkeillä. Vanhoja oranssipohjaisia varoitusmerkkejä ei kaupan hyllyillä olevissa tuotteissa enää saa olla, mutta käytössäsi olevat pakkaukset voit käyttää loppuun.

Vuodesta 2021 alkaen tietyt fysikaalista vaaraa aiheuttavat ja terveydelle vaaralliseksi luokitellut seokset, kuten esimerkiksi pyykinpesuaineet ja maalit, on merkittävä 16-merkkisellä koodilla. Koodista käytetään nimitystä yksilöllinen koostumustunniste eli UFI-tunniste. UFI-tunnisteen avulla seos voidaan tunnistaa ja myrkytystapauksissa myrkytystietokeskus voi antaa tarvittavat hoito-ohjeet. Myrkytystapauksissa luettele varotusetiketistä löytyvä UFI-tunniste rauhassa myrkytystietokeskukselle. 

Terveydelle haitallinen / ärsyttävä / herkistävä / otsonikerrokselle vaarallinen

Varoitusmerkki: terveydelle haitallinen tai ärsyttävä tai herkistävä tai otsonikerrokselle vaarallinen

vanha vastaavasta vaaraluokasta kertova varoitusmerkki:

Vanha oranssi varoitusmerkki: haitallinen

Syövyttävä / vakava silmävaurio

Syövyttävä

vanhat vastaavista vaaraluokista kertovat varoitusmerkit:

Vanha oranssi varoitusmerkki: syövyttäväHaitallinen

Vakava terveysvaara

Vakava terveysvaara

vanhat vastaavista vaaraluokista kertovat varoitusmerkit:

MyrkyllinenOranssi varoitusmerkki: haitallinen

Ympäristölle vaarallinen

Ympäristölle vaarallinen

vanha vastaavasta vaaraluokasta kertova varoitusmerkki:

Ympäristölle vaarallinen

Fysikaaliset vaarat: Räjähtävä, syttyvä, hapettava, paineen alainen kaasu

RäjähtäväSyttyväHapettavaPaineen alainen kaasu

vanhat vastaavasta vaarasta kertovat varoitusmerkit:

Oranssi varoitusmerkki: räjähtäväOranssi varoitusmerkki: syttyväOranssi varoitusmerkki: hapettava

Vinkkejä kemikaalien käyttöön ja varastointiin

  • Säilytä kemikaalit niiden alkuperäisissä pakkauksissa.
  • Huomio varoitusmerkit ja lue etiketin tiedot. Noudata ohjeita.
  • Varo kemikaalien joutumista suuhun, iholle, silmiin, keuhkoihin ja ympäristöön.
  • Säilytä kemikaalit lasten ulottumattomissa.
  • Onnettomuuden sattuessa soita hätänumeroon 112. Jos kyseessä on myrkytysonnettomuus, voit myös soittaa myrkytystietokeskukseen.
  • Hävitä kemikaalit ja kemikaalipakkaukset oman kuntasi ohjeiden mukaisesti.

Tunne kemikaalien varoitusmerkit

Katso myös

Pesuaineiden merkinnät 
Kosmeettisten valmisteiden merkinnät 
NAPO-videot varoitusmerkeistä (kansainvälisten työsuojeluorganisaatioiden yhteistyö) 
Ymmärrä etiketit, varoitusmerkit tuotteen etiketissä (Euroopan kemikaaliviraston sivulla)
Infograafi varoitusmerkeistä Euroopan kemikaaliviraston sivulla
Kemikaalien merkinnät ammattilaisille
Vaarallinen jäte -sivusto
Tunnista vaarallinen jäte Vaarallinen jäte -sivustolla