Kemikaalien merkinnät

Vaarallisen kemikaalin pakkauksessa on varoitusetiketti. Vaarallisen kemikaalin tunnistat parhaiten varoitusmerkeistä.  Varoitusetiketistä löydät lisäksi vaara- ja turvalausekkeet. Vaaralausekkeet kertovat mitä vaaroja tuote voi aiheuttaa. Turvalausekkeet kertovat, miten kemikaalin käytöstä tai hävittämisestä aiheutuneita haitallisia vaikutuksia voi vähentää tai estää.  Joissain kemikaalipakkauksissa on oltava myös turvasuljin tai näkövammaisia varoittava kohokolmio. Vaaralliseksi luokiteltu kemikaali voi olla esimerkiksi syttyvä, välittömästi myrkyllinen tai vesieliöille vaarallinen. Monet pyykinpesu- ja siivousaineet, maalit, lasinpesunesteet, viemärinaukaisuaineet, bensiini ja grillinsytytysnesteet ovat vaarallisia kemikaaleja.

Alla on kerrottu millaisista vaaroista varoitusmerkit varoittavat. Uusien punalaitaisten varoitusmerkkien lisäksi kotonasi voi vielä olla käytössä kemikaaleja, jotka on merkitty vanhoilla oranssipohjaisilla varoitusmerkeillä.

Terveydelle haitallinen / ärsyttävä / herkistävä / otsonikerrokselle vaarallinen

Varoitusmerkki: terveydelle haitallinen tai ärsyttävä tai herkistävä tai otsonikerrokselle vaarallinen Vanha oranssi varoitusmerkki: haitallinen

Syövyttävä / vakava silmävaurio

SyövyttäväVanha oranssi varoitusmerkki: syövyttäväHaitallinen

Vakava terveysvaara

Vakava terveysvaaraMyrkyllinenOranssi varoitusmerkki: haitallinen

Ympäristölle vaarallinen

Ympäristölle vaarallinenYmpäristölle vaarallinen

Fysikaaliset vaarat: Räjähtävä, syttyvä, hapettava, paineen alainen kaasu

RäjähtäväSyttyväHapettavaPaineen alainen kaasu

Oranssi varoitusmerkki: räjähtäväOranssi varoitusmerkki: syttyväOranssi varoitusmerkki: hapettava

Vinkkejä kemikaalien käyttöön ja varastointiin

  • Säilytä kemikaalit niiden alkuperäisissä pakkauksissa.
  • Huomio varoitusmerkit ja lue etiketin tiedot. Noudata ohjeita.
  • Varo kemikaalien joutumista suuhun, iholle, silmiin tai keuhkoihin.
  • Säilytä kemikaalit lasten ulottumattomissa.
  • Onnettomuuden sattuessa soita hätänumeroon 112. Jos kyseessä on myrkytysonnettomuus, voit myös soittaa myrkytystietokeskukseen numeroon 09 471 977.
  • Ota ympäristöasiat huomioon ennen kemikaalien hävittämistä.