Anniskelumittaus


Yrittäjä vastaa siitä, että alkoholijuomien määrän mittaamiseen käytetään mittauslaitelain mukaisia, asianmukaisesti varmennettuja mittauslaitteita.

Mitta-astiat eli siirtomitat

Anniskelussa käytettävän mitta-astian (siirtomitat eli ns. viinamitat esim. 12 cl, 8 cl, 4 cl, 2cl, 1,5 cl tai 1 cl) on täytettävä mittauslaitelaitelain vaatimukset. Mitta-astioita ei tarvitse varmentaa käytön aikana, jos varmennusmerkintä on luettavissa ja mitta on vahingoittumaton.

Uuden käyttöön otettavan anniskelumitan pitää täyttää mittauslaitedirektiivin vaatimukset, jolloin siinä on  kuvan 1 mukainen CE -merkintä.

Mittauslaitedirektiivin vaatimuksenmukaisuutta osoittava merkintä

Kuva 1. Mittauslaitedirektiivin vaatimuksenmukaisuutta osoittava merkintä

Vanhassa  siirtomitassa voi olla kuvan 2 mukainen kansallinen varmennusmerkki. Vanhaa siirtomittaa saa käyttää, jos mitta on vahingoittumaton ja sen merkinnöistä saa selvää.  

Alkoholimitan kansallinen tarkastusmerkintä.

Kuva 2. Alkoholimitan kansallinen tarkastusmerkintä

Alkoholijuomamittarit

Alkoholijuomamittarit (viina-, viini-, olut-, siideri- ja lonkeromittarit) on varmennettava

  • joka kolmas vuosi
  • aina kun sinetit on murrettu
  • kun mittarin luotettavuutta epäillään.

Mittaviivalliset anniskeluastiat

Hyväksytyt mittaviivalliset anniskeluastiat (mittaviivalasi, vakiolasi) ovat vaihtoehto siirto- eli viinamittojen ja alkoholijuomamittareiden käytölle.

Mittauslaitedirektiivin (MID) mukaiset mittaviivallisten anniskeluastioiden hyväksynnät voivat koskea kaikkia annoskokoja ja alkoholijuomalaatuja. Mittauslaitedirektiivin mukaisissa mittaviivalaseissa on kuvan 1 mukainen merkintä.

Kun käytät hyväksyttyjä mittaviivallisia anniskeluastioita, annostele juoma  aina viivaan asti.

Anniskelussa käytettyjen mittauslaitteiden varmentaminen

Siirtomittoja ja mittaviivalaseja ei tarvitse varmentaa käytön aikana, jos mitta on ehjä ja sen merkinnöistä saa selvää.

Varmennettavat olut- ja siiderihanat, pullonsuumittarit ja alkoholijuomamittarit on varmennettava käytön aikana 3 vuoden välein.

Varmennuksia tekevät Tukesin hyväksymät tarkastuslaitokset.

Anniskelussa käytettäville mittauslaitteille tehtävät tarkastukset ilmenevät seuraavasta taulukosta.

Varmennetusta mittauslaitteesta löytyy kuvan 3 mukainen merkintä, joka kertoo tehdyn varmennuksen ajankohdan.

Tehdyn varmennuksen ilmaiseva merkki. Tässä esimerkissä varmennus on tehty tammikuussa 2017.

Kuva 3. Tehdyn varmennuksen ilmaiseva merkki.

Tässä esimerkissä varmennus on tehty tammikuussa 2017.

Taulukko 1. Anniskelussa käytettävät mittauslaitteet ja niiden vaatimukset

Vaihe Ennen käyttöönottoa Käyttöönoton jälkeen
  Kansallinen vaatimus MID  
Mittauslaitteet Tyyppitarkastus Varmennus ennen käyttöönottoa Vaatimustenmukaisuusvakuutus Varmennus käytön aikana
Pullonsuumittarit - x x
Olut/siiderimittarit x x x

Alkoholijuoma-
mittarit

 

x x x

Siirtomitat (viina-
ja viinimitat)

 

- - x -

Mittaviivalliset
anniskelulasit

 

- - x -

1 Nämä mittauslaitteet eivät ole mukana mittauslaitedirektiivissä (MID), joten niitä koskevat edelleen kansalliset tyyppihyväksyntä- ja varmennusvaatimukset.