Tehoaineiden riskinarviointi ja hyväksyminen

Vain terveydelle ja ympäristölle turvallisia kasvinsuojeluaineiden tehoaineita voidaan hyväksyä.

Kasvinsuojeluaineiden sisältämien tehoaineiden riskit arvioidaan ja tehoaineet hyväksytään EU:ssa. Yksi EU-maa tekee tehoaineen arviointiraportin ja ehdotuksen hyväksymisestä. Muilla jäsenvaltioilla on mahdollisuus kommentoida arviointiraporttiluonnosta ja arviointiraporttiluonnosta voidaan myös käsitellä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn asiantuntijakokouksissa. Arviointityössä noudatetaan EU:n kasvinsuojeluaineasetuksen mukaisia hyväksymisen periaatteita.

Asiantuntijakokouksissa käytyjen keskustelujen perusteella EFSA laatii arviointiraportista johtopäätökset, joiden perusteella EU:n komissio tekee ehdotuksen tehoaineen hyväksyttävyydestä. Jäsenvaltiot äänestävät ehdotuksesta.

Tehoaineet hyväksytään määräajaksi, jonka jälkeen ne pitää arvioida uudelleen.

Tehoaineen pitää olla hyväksytty EU:ssa ennen kuin jäsenvaltio voi hyväksyä sitä sisältävän kasvinsuojeluaineen käytettäväksi. Voit etsiä tietoa tehoaineista ja niiden hyväksymisen kestosta EU:n tehoainetietokannasta.

Suomi vastaa arviointiraportin laatimisesta seuraaville tehoaineille arviointiohjelmien (AIR) mukaan:

 • aminopyralidi AIR V 
 • amidosulfuroni AIR III
 • desmedifaami (ei hyväksytty)
 • fenmedifaami AIR III
 • flonikamidi AIR IV
 • heksytiatsoksi AIR IV
 • klopyralidi AIR III
 • kvitsalofoppi-P-etyyli AIR IV
 • mepikvattikloridi AIR IV
 • propikonatsoli (ei hyväksytty).

Jos haluat hakea hyväksymistä tehoaineelle, ohjeet löytyvät komission sivuilta.

Kun aloitat tehoaineen hyväksymisprosessin, ota yhteyttä Tukesiin ppp.activesubstance (at) tukes.fi. Tukes ohjeistaa dossierin eli aineiston toimittamiseen liittyvissä asioissa.

Vähäriskiset tehoaineet, Low-risk active substances

Vähäriskiseksi tehoaineeksi voidaan hyväksyä tehoaine, joka arvioinnin aikana osoittautuu vähemmän haitalliseksi kuin muut (kasvinsuojeluaineasetus, artikla 22 ja 47). Vähäriskisten tehoaineiden kriteerit on hyväksytty elokuussa 2017.

Vähäriskisiä tehoaineita on hyväksytty 10, tilanne helmikuu 2018. Hyväksytyt vähäriskiset tehoaineet löydät EU:n tehoainetietokannasta tarkennetulla haulla: Advanced search -> Type -> low risk active substances.

Perusaineet, Basic substances

Perusaineita ei tarvitse erikseen hyväksyä, vaan käyttö on sallittu EU:n tehoainetietokannassa  olevien ohjeiden mukaan. Perusaineet löytyvät tietokannasta seuraavasti: Advanced search -> Type Basic substances.

Perusaineella tarkoitetaan ainetta, jota ei yleensä käytetä kasvinsuojeluun, esim. auringonkukkaöljy, fruktoosi ja olut. 

Perusaineen myyntipäällyksessä voi olla ainoastaan maininta: ”hyväksytty 1107/2009 asetuksen mukaisesti perusaineeksi”, ei tarkempia käyttöohjeita. Löydät EU:n tehoainetietokannasta tiedon siitä, mihin kasvinsuojelutarkoituksiin kyseistä perusainetta saa käyttää. Tiedot ovat perusaineen yhteenvetoraportissa, eli Review Reportissa.

Perusaineeksi voidaan hyväksyä tehoaine, joka täyttää seuraavat kriteerit (kasvinsuojeluaineasetus, artikla 23):

 • ei ole CLP-asetuksen mukaan huolta aiheuttava aine
 • ei ole hormonitoimintaa häiritsevä
 • ei ole neurotoksinen eikä ole immunotoksista vaikutusta
 • jota ei yleensä käytetä kasvinsuojelutarkoituksiin, mutta joka on hyödyllinen kasvinsuojelussa joko sellaisenaan tai tuotteessa, joka koostuu kyseisestä aineesta ja yksinkertaisesta liuottimesta
 • jota ei saateta markkinoille kasvinsuojeluaineena.
 • Aineella ei ole välittömiä tai myöhemmin ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen eikä kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön.

Perusaineeksi hakeminen:

 • Hakijan, joka voi olla EU-maa tai yritys, on toimitettava perusaineen hyväksymistä koskeva hakemus komissiolle.
 • Komissio pyytää EFSA:lta lausunnon.
 • Komissio voi milloin tahansa tarkastella perusaineen hyväksyntää uudelleen.
 • Tietoa perusaineista komission nettisivuilla.

Lisätietoja perusaineiden käytöstä

Näin tehoaineiden riskinarviointi ja hyväksyminen etenevät

Turvallinen terveydelle ja ympäristölle
Hyväksyttävien tehoaineiden on oltava turvallisia terveydelle ja ympäristölle.

Arviointiraporttiluonnos
Tehoaineiden riskinarviointi ja hyväksyntä tapahtuu EU:ssa, aina yhden EU-maan laatiman arviointiraporttiluonnoksen pohjalta.

Asiantuntijakokouksissa johtopäätökset
Arviointiraporttiluonnoksesta keskustellaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn asiantuntijakokouksissa. EFSA laatii arviointiraportista johtopäätökset.

Äänestys komission ehdotuksesta
Komissio tekee ehdotuksen, josta EU-maat äänestävät.

Tehoainetietokanta
Tehoaineet ja niiden hyväksymisen kesto on kirjattu EU:n tehoainetietokantaan.