Vähimmäissuojaetäisyydet F4-luokan ilotulitteille ilotulitusnäytöksissä

Näytöksen suoja-alueella tarkoitetaan ilotulitteiden laukaisupaikan ympärillä olevaa maa- tai vesialuetta, joka on varmistettava siten, että asiattomat eivät pääse alueelle ilotulitusnäytöksen aikana. Suurimman suoja-alueen vaativa ilotulite määrittää koko näytöksen suoja-alueen. Suoja-alue on ympyränmuotoinen alue ilotulitteen ammuntapaikan ympärillä ja se ilmoitetaan ympyrän halkaisijan pituutena. Suoja-alue voi rajautua rakenteisiin tai esimerkiksi kallioon, jotka voivat osittain pienentää suoja-aluetta.

Erityiskohteella tarkoitetaan rakennusta, jonka evakuointi on vaativaa. Tällaisia rakennuksia ovat esimerkiksi sairaalat, vanhainkodit ja vankilat. Myös palavan nesteen tai kaasun säiliöt ovat erityiskohteita, pois lukien yksittäisen ajoneuvon polttoainesäiliö.

Luokkien F2 ja F3 ilotulitteet noudattavat taulukkoa 1 soveltuvin osin. Patatuotteille noudatetaan taulukon 1 tähtipommien suoja-alueita putken halkaisijan mukaan, silloin kun pata sisältää yksittäislaukaustyyppisiä elementtejä avauspanoksella.

Taulukon ovat valmistelleet yhteistyössä Tukes ja Pyro- ja ilotulitustaiteen edistämisyhteisö ry.

F4-luokan ilotulitteiden vähimmäissuojaetäisyydet
Ilotulite Suoja-alue [m] Etäisyys ihmisiin, teihin ja asuinrakennuksiin [m]123 Etäisyys erityiskohteisiin [m]
Miinat, komeetat ja tuotteet, joissa ei ole avauspanosta4   Etäisyys on 11 m/25 mm putken sisähalkaisija Etäisyys on aina 2 x etäisyys ihmisiin, teihin ja rakennuksiin
30 mm 28 14 28
45 mm 40 20 40
Tähtipommit   Etäisyys on 22 m/25 mm putken sisähalkaisija Etäisyys on aina 2 x etäisyys ihmisiin, teihin ja rakennuksiin
≤ 1” 46 23 46
1,5” 64 32 64
2” 85 43 85
2,5” 107 54 107
3” 128 64 128
4” 171 85 171
5” 213 107 213
6” 256 128 256
7” 299 149 299
8” 341 171 341
10” 472 213 472
12” 512 256 512

1 Ampumaputkia saa kallistaa tuulikompensaatiota varten siten, että laskeuma tapahtuu suoja-alueelle. Tällöin suoja-alue ei muutu.

2 Ampumaputkia saa kallistaa esteettisistä syistä, mutta tällöin kallistuma on huomioitava suoja-alueen kasvuna kallistuksen suuntaan.

3 Suoja-alueen sisäpuolella saa olla rakennuksia, joita ei ole tarkoitettu asuinkäyttöön ja eivät ole erityiskohteita. Kohteisiin, jotka eivät ole paloarkoja, suojaetäisyys voi olla 10-40 m putken halkaisijasta riippuen.

4 Ilotulitteelle, jossa on avauspanos, sovelletaan aina tähtipommin suoja-aluetta.