Toistuvan käytön rajoitus

Kasvinsuojeluaineet voivat olla haitallisia maaperäeliöille, kuten kastemadoille. Jos valmisteen aiheuttamat riskit kastemadoille ja muille maaperäeliöille eivät ole hyväksyttävällä tasolla jokavuotisella käytöllä, voi Tukes rajoittaa valmisteen toistuvaa käyttöä. Kasvinsuojeluainerekisteristä voit tarkistaa, onko valmisteella toistuvan käytön rajoitus.

Maaperäeliöt ylläpitävät maan kuohkeutta, mahdollistavat orgaanisen aineksen hajoamisen ja siten typen ja hiilen kierron. Lisäksi maaperäeliöt ovat välttämättömiä hyvän maarakenteen muodostumiselle.

Jos valmisteella on toistuvan käytön rajoitus, tarkista myyntipäällyksestä annettu aikaväli ja noudata sitä.