Tutkitut onnettomuudet

Tukes perustaa oman onnettomuustutkintaryhmän, jos onnettomuuden syiden (ei syyllisten) selvittäminen sitä edellyttää.

Useimmiten Tukes perustaa onnettomuustutkintaryhmän, kun
•    joku on kuollut tai loukkaantunut vakavasti onnettomuudessa
•    onnettomuuden aiheuttamat ympäristö- tai omaisuusvahingot ovat erittäin suuret
•    kyseessä on erittäin vakava vaaratilanne.

Tukesin onnettomuustutkinnan tavoitteena on, että vastaavat onnettomuusriskit voidaan jatkossa tunnistaa ajoissa ja onnettomuuksilta välttyä.

Onnettomuustutkintaraportit löytyvät vasemmalla olevasta valikosta. Sähkö- ja hissitapaturmatutkinnat on erotettu muista (kemikaalit, painelaitteet, nestekaasu, maakaasu, kaivokset,..) onnettomuustutkintaraporteista niiden erilaisen luonteen vuoksi.