Ympäristölle haitalliset kemikaalit

Ympäristölle haitallisia kemikaaleja voivat olla esimerkiksi

  • kasvinsuojeluaineet
  • polttoaineet
  • liuottimet
  • valkaisu- ja desinfiointiaineet
  • kosmetiikka- ja kodinhoitotuotteiden säilöntäaineet.

Tavallisesti haitallisia kemikaaleja päätyy ympäristöön ja vesistöihin jätevesien mukana. Haitallisia kemikaaleja joutuu ympäristöön huolimattoman käytön, jätevesilietteen uusiokäytön tai kaatopaikkojen suotovesien kautta. Ympäristöön päätyneet haitalliset kemikaalit voivat olla riski myös ihmisen terveydelle, koska ihminen voi altistua niille ravinnon tai juomaveden kautta.

Ympäristölle vaaralliset kemikaalit tunnistat varoitusmerkistä (kuollut puu ja kala). Kaikkein haitallisimpien kemikaalien käyttö voi olla rajoitettua, luvanvaraista tai täysin kiellettyä.

Millaisia ovat ympäristölle haitalliset kemikaalit?

Ympäristölle haitalliset kemikaalit ovat luonnossa hitaasti hajoavia, rikastuvia eli ravintoketjussa kertyviä ja/tai myrkyllisiä. Ne voivat vaikuttaa eliöiden kuolleisuuteen tai elintoimintoihin jo pieninä pitoisuuksina. Vaikutukset voivat ilmetä välittömästi altistumisen jälkeen tai vasta pitkän ajan kuluttua. Altistuminen hitaasti hajoaville kemikaaleille voi jatkua vielä pitkään päästöjen loppumisen jälkeen, ja niiden pitkäaikaisvaikutuksia esimerkiksi eliöiden lisääntymistä ohjaavaan hormonitoimintaan on vaikea ennustaa. Myös kemikaalien yhteisvaikutusten arviointi on vaikeaa.

Erityistä huolta aiheuttavat hitaasti hajoavat ja kertyvät kemikaalit, jotka voivat levitä veden, ilman ja ravintoketjujen kautta. Luonnontilaisten alueiden suojeleminen näiltä kemikaaleilta on vaikeaa, koska ne voivat kulkeutua kauas päästölähteistään. Esimerkiksi aikaisemmin puhdistusaineissa käytettyjä perfluorattuja alkyyliyhdisteitä on löydetty muun muassa arktisen alueen kaloista, linnuista ja jääkarhuista.