Pölyttäjien, hyötyeliöiden sekä lintujen ja nisäkkäiden suojelu

Riskinarvioinnissa Tukes arvioi, aiheutuuko valmisteen haetusta käytöstä riskiä pölyttäjille, hyödyllisille niveljalkaisille, nisäkkäille tai linnuille. Eliövaroitus on valmistekohtainen. Tukes voi antaa valmisteen käytölle rajoituksia, joilla suojellaan:

 • pölyttäjiä, kuten mehiläisiä ja kimalaisia
 • hyödyllisiä niveljalkaisia, kuten loispistiäisiä tai petopunkkeja
 • lintuja ja nisäkkäitä.
 1. Mehiläisvaroitus suojelee pölyttäjiä
  • Jos valmiste on mehiläisille ja kimalaisille vahingollinen tai haitallinen, kukkivien kasvien käsittely on sallittu vain mehiläisten lentoajan jälkeen klo 21 ja 06 välisenä aikana.
  • Jos valmiste on erittäin myrkyllistä mehiläisille ja muille pölyttäville hyönteisille, valmistetta ei saa käyttää kukkivien kasvien käsittelyyn.
  • Valmisteen käyttö on aina kielletty lähempänä kuin 60 m mehiläispesistä ilman mehiläishoitajan suostumusta.
  • Käyttöohjeessa voi olla lisäksi kasvikohtaisia tarkennuksia mehiläisvaroitukseen.
  • Yleensä mehiläisvaroitus on tuhohyönteisten torjuntaan käytettävissä valmisteissa.
 2. Hyötyeliöt
  • Myyntipäällyksessä kerrotaan, miten haitallista kasvinsuojeluaine on hyödyllisille niveljalkaisille.
  • Hyötyeliöitä ovat esimerkiksi tuhohyönteisissä loisivat loispistiäiset, tuhohyönteisiä syövät petopunkit ja kirvoja syövät leppäkertut.
  • Erityisesti kasvihuonekäyttöön sallituissa valmisteissa on kerrottu, voiko valmistetta käyttää yhtä aikaa biologisten torjuntaeliöiden, kuten loispistiäisten, kanssa.
 3. Linnut ja nisäkkäät voivat syödä peitattua siementä
  • Lintujen ja nisäkkäiden suojeluohjeet koskevat peitattua siementä.
  • Myyntipäällyksessä lukee esimerkiksi:
   • Kasvinsuojeluaine on linnuille ja nisäkkäille erittäin myrkyllistä, minkä vuoksi valmisteella peitatut siemenet tulee kylvettäessä huolellisesti peittää maahan.
   • Ylijääneitä siemeniä ei saa säilyttää lintujen tai nisäkkäiden ulottuvilla.
   • Ympäristöön vahingossa levinneet peitatut siemenet on poistettava lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi.