Esimerkkejä pakkaamisesta ja merkinnästä

Tämä sivun esimerkkien tarkoituksena on koota yhteen tärkeimmät pakkausmääräykset esimerkkinä oleville aineille ja helpottaa lukijaa ymmärtämään eri pakkaustapojen vaatimuksia ja rajoituksia. Pakkauksen ja merkintöjen valintaan vaikuttavat aineen tai esineen vaaraluokitus, määrä ja kuljetusmuoto. Aineiden tuotteen kuljetustiedot on syytä tarkastaa esimerkiksi käyttöturvallisuustiedotteen otsikon 14 alta löytyvistä luokitustiedoista. Viralliset lainsäädännön vaatimukset löytyvät säädöksistä ja määräyksistä. Vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun Traficomin määräyksen (VAK-tiemääräys) taulukko A on UN-numerojärjestyksessä oleva luettelo vaarallisista aineista ja niille soveltuvista pakkausmääräyksistä, varoituslipukkeista yms.

Huom: Tarkasta kuljetusmuotokohtaiset määräykset aina ennen vaarallisten aineiden lähettämistä. Esimerkeissä tarkastellaan merkintää ainoastaan VAK-lainsäädännön näkökulmasta eikä muita pakollisia kuten mm. CLP-varoitusmerkintöjä käsitellä.

Etanolipohjainen käsidesi

Käsidesit ovat kuljetuksessa vaarallisia aineita, koska niissä on tavallisesti alkoholia noin 70 tilavuusprosenttia, jolloin ne luokittuvat helposti palaviksi aineiksi kuljetusvaaraluokkaan 3. Yleisimmät käsidesien kuljetusnimikkeet ovat UN1987 ALKOHOLIT, N.O.S (tehoaineen nimi) ja UN1170 ETANOLILIUOS (ETYYLIALKOHOLILIUOS). Muitakin nimikkeitä on olemassa, ja siksi tuotteen kuljetustiedot on syytä tarkastaa käyttöturvallisuustiedotteen otsikon 14 alta löytyvistä luokitustiedoista.

Esimerkissä on esitetty aineelle määrätyn pakkaustavan mukainen pakkaaminen (pienpakkaus ja IBC) sekä kaksi ainemäärärajoitettua tapaa. Esitetyt vapautukset, rajoitetun määrän kuljetus (ns. LQ) ja poikkeusmääränä kuljetus (ns. EQ), eivät välttämättä ole sallittuja kaikissa kuljetusmuodoissa kaikilla aineilla.

Aineen tiedot

YK-numero ja aineen nimi: UN1170 ETANOLI (ETYYLIALKOHOLI) tai ETANOLILIUOS (ETYYLIALKOHOLILIUOS)
Vaaraluokka: 3
Pakkausryhmä: II
Poikkeusmäärät: E2
Erityispakkausmääräykset: 144, 601
Rajoitetut määrät: 1 L
Varoituslipukkeet: 3 (palava neste)
Pakkaustavat: P001, IBC02, R001
Yhteenpakkaamismääräykset: MP19
Vaaran tunnusnumero: 33 (helposti palava neste, leimahduspiste alle 23 °C)

Pakkaustavalla P001

VAK-tiemääräyksen taulukon A sarakkeessa ”Pakkaustavat (8)” määritetään aineelle sallitut pakkaustavat. Vaaralipukkeena käytetään taulukon A ”Lipukkeet (5)” määritettyä vaaraluokan mukaista lipuketyyppiä ja pakkaukseen merkitään aineen UN-numero. Käytettävät pakkaukset ovat UN-tyyppihyväksyttyjä.

Pakkausyhdistelmässä tyyppihyväksytyn ulkopakkauksen sisälle sijoitetaan esimerkiksi vähittäismyyntipakkauksia.

Tyyppihyväksytty yksittäinen pakkaus voi olla kuljetuskelpoinen kolli sellaisenaan. Tällaisia ovat esimerkiksi tyyppihyväksytyt kanisterit ja tynnyrit.

Rajoitettuna määränä ns. LQ (1 L)

VAK-tiemääräyksen taulukon A sarakkeessa ”Rajoitetut määrät (7a)” määritetään aineen rajoitetun määrän raja. Vaaralipukkeena käytetään VAK-tiemääräyksen luvussa 3.4 määritettyä rajoitetun määrän kolli merkintälipuketta.

Poikkeusmääränä ns. EQ (E2)

VAK-tiemääräyksen taulukon A sarakkeessa ”Poikkeusmäärät (7b)” määritetään aineen poikkeusmäärän koodi. Aineen poikkeusmäärän koodi E0-E5 määrittää sisäpakkauksen ja kollin nettorajan. Vaaralipukkeena käytetään VAK-tiemääräyksen luvussa 3.5 määritettyä poikkeusmäärän kolli merkintälipuketta.

IBC-pakkaustavalla IBC02

VAK-tiemääräyksen taulukon A sarakkeessa ”Pakkaustavat (8)” määritetään aineelle sallitut IBC-pakkaustavat. Vaaralipukkeena käytetään taulukon A ”Lipukkeet (5)” määritettyä vaaraluokan mukaista lipuketyyppiä ja IBC-pakkaukseen merkitään aineen UN-numero.