Ympäristörajoitukset

Kasvinsuojeluaineet on kehitetty torjumaan rikkakasveja tai tuhoeliöitä, minkä vuoksi niistä voi olla haittaa myös muille eliöille ympäristössä. Tukes voi hyväksyä käyttöön vain sellaiset valmisteet, joiden ohjeiden mukaisesta käytöstä ei aiheudu riskiä ympäristölle.  Turvallinen käyttö varmistetaan mahdollisilla käytön rajoituksilla, jotka perustuvat riskinarviointiin.

Huomioi nämä ja vähennä ympäristöriskejä

 1. Noudata valmisteen rajoituksia

  Tarkista rajoitukset valmisteen myyntipäällyksestä ja noudata niitä.

 2. Rajoitukset myös rekisterissä

  Voit tarkistaa voimassa olevat rajoitukset kasvinsuojeluainerekisteristä.

 3. Vesistörajoitus

  Vesistörajoituksen tarkoituksena on suojella vesistöjen kasveja ja eläimiä kasvinsuojeluaineiden haittavaikutuksilta.

 4. Pohjavesirajoitukset

  Pohjavesirajoitus ehkäisee maassa helposti kulkeutuvaa kasvinsuojeluainetta tai sen hajoamistuotetta joutumasta pohjaveteen ja sitä kautta juomaveteen.  

 5. Toistuvan käytön rajoitus

  Jos valmisteen aiheuttamat riskit maaperäeliöille eivät ole hyväksyttävällä tasolla jokavuotisella käytöllä, Tukes voi rajoittaa valmisteen käyttöä peräkkäisinä vuosina.

 6. Eliövaroitus

  Tukes voi antaa valmisteen käytölle rajoituksia, joilla suojellaan esimerkiksi pölyttäjiä, kuten mehiläisiä ja kimalaisia.

 7. Käsittelyalueen ulkopuoliset kasvit

  Tukes suosittelee, että käsittelyalueen ulkopuolisia kasveja suojellaan tarvittaessa kasvinsuojeluaineen tuulikulkeumalta myyntipäällyksen suositusten mukaan.