Vaaralliset aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa – RoHS

Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on rajoitettu tiettyjen metallien, muovien pehmentimien ja palonestoaineiden aineiden käyttöä. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) -lainsäädännön tarkoituksena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä sekä vähentää jätteiden haitallisuutta.  

RoHSin soveltamisala

Kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet kuuluvat RoHSin soveltamisalueeseen.

Sähkö- tai elektroniikkalaite

 • vaatii sähkövirtaa tai sähkömagneettisia kenttiä toimiakseen vähintään yhdessä käyttötarkoituksessaan tai
 • tuottaa, siirtää tai mittaa kyseisiä sähkövirtoja tai sähkömagneettisten kenttiä ja
 • toimii enintään 1 000 voltin vaihtojännitteellä tai enintään 1 500 voltin tasajännitteellä.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ovat esimerkiksi kodinkoneet, televisiot, puhelimet, akkukäyttöiset työkalut, rannekellot, automaatit ja erilaiset valvontalaitteet, esim. palovaroittimet. Monet tuotteet, joiden ei ajatella olevan sähkölaitteita, mutta joissa on esimerkiksi paristoilla toimivat led-valot, täyttävät sähkö- ja elektroniikkalaitteen määritelmän. Esimerkiksi led-valoilla varustetut tekstiilit ovat sähkölaitteita.

RoHSin soveltamisalan ulkopuolelle jäävät:

 • turvallisuusetujen turvaamiseen ja sotilaallisiin tarkoituksiin tarkoitetut laitteet
 • avaruuteen lähetettävät laitteet
 • suuret kiinteät teollisuuden työkalut
 • suuret kiinteästi asennetut laitteistot
 • henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut kuljetusvälineet, lukuun ottamatta sähköisiä kaksipyöräisiä ajoneuvoja, joita ei ole tyyppihyväksytty
 • ainoastaan ammattikäyttöön tarkoitetut liikkuvat työkoneet
 • aktiiviset implantoitavat lääkinnälliset laitteet
 • ammattilaisten suunnittelemat, kokoamat ja asentamat aurinkosähköpaneelit
 • yrityskäyttöön tarkoitetut erityisesti tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin suunnitellut laitteet
 • pilliurut
 • laitteen, jotka on erityisesti suunniteltu asennettavaksi osaksi edellä mainittuja laitteita.

Mitkä ovat rajoitetut aineet?

Rajoitukset koskevat seuraavien aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, niiden liitäntäjohdoissa ja varaosissa:

 • kadmium, Cd
 • lyijy, Pb
 • elohopea, Hg
 • kuudenarvoinen kromi, Cr6+
 • polybromatut bifenyylit, PBB
 • polybromatut difenyylieetterit, PBDE
 • bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti, DEHP
 • butyylibentsyyliftalaatti, BBP
 • dibutyyliftalaatti, DBP
 • di-isobutyyliftalaatti, DIBP

Sallitut enimmäispitoisuudet:

 • kadmium, 0,01 p-%
 • kaikki muut aineet, 0,1 p-%

Enimmäispitoisuudet ovat vaarallisten aineiden suurimmat sallitut pitoisuudet homogeenisessä materiaalissa. Homogeeninen materiaali tarkoittaa kauttaaltaan tasakoosteista materiaalia, jota ei voida erottaa eri materiaaleiksi mekaanisin menetelmin. Esimerkkejä homogeenisistä materiaaleista ovat tietokoneen muovikuori, kaapelin kuparijohdin ja juotoskohdan juotos. Tasakoosteinen materiaali voi olla eri materiaalien yhdistelmä, jos materiaaleja ei voida mekaanisesta erottaa. Kiertäminen, leikkaaminen, murskaaminen, jauhaminen tai hankaaminen ovat esimerkkejä mekaanisista toimista.

Huomioitavaa ftalaattirajoitusten osalta:

 • sähkölaitteille soveltaminen alkaa 22.7.2019
 • lääkinnällisille, tarkkailu- ja valvontalaitteille soveltaminen alkaa 22.7.2021
 • rajoitusta ei sovelleta DEHP:n, BBP:n ja DBP:n osalta leluihin, joihin DEHP-, BBP- ja DBP- rajoitukset on annettu (EY) N:o 1907/2006 (REACH asetus) liitteen XVII nimikkeessä 51 .

Poikkeukset

Komissio on sallinut tietyissä käyttötarkoituksissa rajoitettujen aineiden käytön. Poikkeus on annettu esimerkiksi tieteellisistä tai teknisistä syistä, jolloin esimerkiksi korvaavaa ainetta ei ole saatavilla.


Poikkeukset ovat voimassa:

 • sähkölaitteille enintään 5 vuotta
 • lääkinnällisille, tarkkailu- ja valvontalaitteille enintään 7 vuotta.

Valmistajan, maahantuojan ja myyjän velvollisuudet

RoHS-direktiivi asettaa tuotevaatimusten lisäksi velvollisuuksia tuotteen valmistajalle, maahantuojalle ja myyjälle.
     
Valmistajien ja maahantuojien on myös huomioitava käyttöohjeita koskevat vaatimukset

Näin varmistat vaatimustenmukaisuuden

Usein kysyttyä

Muualla verkossa

Nordic enforcement project on give-away products (Pohjoismaisen valvontaprojektin loppuraportti 2019)