Painelaitteen käyttö

Kun käytät ja huollat painelaitetta, toimi laitteen valmistajan laatimien ohjeiden mukaisesti. Painelaitteen omistaja ja haltija ovat vastuussa seuraavista asioista:

  • painelaitteen sijoitus
  • painelaitteen käyttö
  • painelaitteen kunnossapito.

Lisäksi jos säädöksissä on niin edellytetty, painelaitteen omistajan ja haltijan pitää huolehtia seuraavista asioista:

  • sijoitussuunnitelman tarkastuttaminen
  • painelaitteen rekisteröinti
  • käytönvalvojan ja varavalvojan nimeäminen
  • määräaikaistarkastukset.

Tukes ylläpitää painelaiterekisteriä. Rekisterin avulla Tukes varmistaa, että rekisteröidyt painelaitteet tarkastetaan määräajoin ja että painelaitteille on nimetty pätevyysvaatimukset täyttävä käytönvalvoja.

Painelaitteen omistajan ja haltijan muistilista

Rekisteröi painelaite
Merkittävää vaaraa aiheuttavat painelaitteet pitää rekisteröidä Tukesin painelaiterekisteriin

Nimeä käytönvalvoja
Käytönvalvojana ei voi toimia kuka tahansa, vaan hänelle on pätevyysvaatimuksia.

Huolehdi määräaikaistarkastuksista
Määräaikaistarkastukset tekee Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos.

Ilmoita muutoksista Tukesille
Muutosilmoituksella voi esim. poistaa painelaitteen rekisteristä jos se on poistettu käytöstä ja romutettu.