Yrityksen ilmoitus EU:n Business Gateway -järjestelmän kautta

Yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin mukaan yrityksen pitää ilmoittaa viranomaiselle vaaraa aiheuttavasta tuotteestaan sekä siihen liittyvistä, vaaran torjumiseksi tehdyistä toimista.

Ilmoituksen viranomaiselle voi tehdä esimerkiksi Product Safety Business Alert Gateway -järjestelmän (entinen Business Application) kautta. Järjestelmä helpottaa ilmoituksen tekemistä sekä yhdenmukaistaa yrityksen viranomaisille antamia tietoja.

Ilmoituksen vaarallisesta kulutustavarasta tekee ensisijaisesti EU-alueella sijaitseva valmistaja tai jos valmistaja ei ole EU-alueella, valmistajan edustaja tai maahantuoja.

Ilmoituksen tekijän tulee tehdä tuotteelle myös riskinarvio. Tähän voi käyttää esimerkiksi komission riskinarviotyökalua (RAG). Tarvittaessa ilmoituksen tehneeltä yritykseltä kysytään lisätietoja ja tarkennuksia järjestelmään annettujen tietojen lisäksi.

Järjestelmästä löytyy myös komission laatimat tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemiseksi. Lisätietoja saa myös kansallisilta viranomaisilta, jotka on lueteltu komission sivuilla.