Leluissa yleisimmin havaitut puutteet

Pienet osat alle 3-vuotiaille tarkoitetuissa leluissa

Alle 3-vuotiaille tarkoitetut lelussa ei saa olla eikä niistä saa irrota pieniä osia.

Pienille lapsille tarkoitettujen lelujen on oltava erityisen kestäviä, koska niiden on kestettävä muun muassa heittelyä ja puremista hajoamatta.

Alle 3-vuotiaiden lasten lelut, joista irtoaa tai jotka sisältävät pieniä osia, eivät täytä lelulain 23 §:n vaatimuksia.

Ftalaattien pitoisuus ylittää sallitun

Ftalaatit ovat kemiallisia yhdisteitä, joita käytetään erityisesti PVC-muoveissa pehmittiminä. Osa ftalaateista on määritelty lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi.

EU on kieltänyt DEHP-, BBP-, DBP- ja DIBP-ftalaattien käytön kaikissa leluissa ja lastenhoidon tavaroissa.

Lisäksi ftalaattien käyttöä on rajoitettu leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa seuraavasti:

  • DINP, DIDP ja DNOP ovat rajoitettuja sellaisissa leluissa ja lastenhoitotuotteissa, jotka lapsi voi laittaa suuhun, pitoisuusraja 0,1 % pehmitetyn materiaalin massassa.

Enimmäispitoisuus 0,1 % tarkoittaa käytännössä sitä, että tuotteen valmistuksessa ei voida käyttää mainittuja ftalaatteja. Toimiakseen pehmittimenä esimerkiksi PVC-muovissa ftalaattipitoisuuden on oltava tavanomaisesti 20 – 40 % pehmitettävän muovin massasta.

Ftalaattirajoituksista säädetään REACH-asetuksen liitteen XVII kohdissa 51 ja 52. Edellä mainittuja ftalaatteja sisältävät lelut eivät täytä lelulain kemiallisia ominaisuuksia koskevia vaatimuksia (25 §).

Rajoitettuja aineita, kuten lyijy ja kadmium, siirtyy tai irtoaa lelumateriaaleista

Tiettyjen alkuaineiden käyttöä on rajoitettu leluissa. Leluista aineet voivat joutua lapsen kehoon pääasiassa suun kautta. Erityisesti pienten lasten kehittyvä elimistö on herkkä kemiallisten aineiden aiheuttamille haittavaikutuksille.

Standardissa SFS-EN 71-3 Lelujen turvallisuus. Eräiden alkuaineiden siirtyminen määritetään vaatimukset ja testausmenetelmät tietyille haitallisille aineille leluissa ja niiden osissa. Standardi sisältää vaatimuksia, jotka koskevat eräiden alkuaineiden siirtymistä ja irtoamista seuraavista lelumateriaaleista:

  • kuivat, hauraat, jauhemaiset tai taipuisat materiaalit
  • nestemäiset tai tarttuvat materiaalit
  • raaputetut materiaalit.

Näitä aineita yli raja-arvojen sisältävät lelut eivät täytä lelulain kemiallisia ominaisuuksia koskevia vaatimuksia (25 §).

Mikrobiologinen laatu

Lelujen sisältämien nesteiden mikrobiologiselle laadulle ei toistaiseksi ole yksityiskohtaisia vaatimuksia standardeissa, mutta niitä kehitetään parhaillaan.

Lelulain 27 §:n mukaan lelujen tulee kuitenkin olla niin puhtaita ja hygieenisiä, etteivät ne aiheuta esimerkiksi sairastumisvaaraa.

Naamiaisasujen narut, nauhat ja nyörit

Standardi SFS-EN 14682 asettaa vaatimuksia kaikille lastenvaatteissa oleville naruille ja nyöreille. Myös leluiksi luokiteltavien naamiais- ja rooliasujen, pitää täyttää standardin vaatimukset. Standardin tavoitteena on ehkäistä kuristumis- tai muuta vaaraa tilanteissa, joissa naru tai nyöri tarttuu kiinni esimerkiksi kiipeilytelineeseen, hiihtohissiin, bussin ja hissien ovien väliin tai liukuportaisiin.

Standardin mukaan esimerkiksi 7-vuotiaille ja sitä nuoremmille sekä 134 cm pituisille ja sitä lyhyemmille lapsille tarkoitettujen vaatteiden hupussa tai pään alueella ei saa olla lainkaan nauhoja tai kiristysnyörejä.

Huomioitavia asioita:

  • Valmistajat, maahantuojat ja myyjät ovat vastuussa tuotteidensa turvallisuudesta ja siitä, etteivät tuotteet aiheuta vaaraa käyttäjälle.
  • Kuluttajat, jotka ovat ostaneet pikkulapsille vaatteita, joissa on nauhoja tai kiristysnyörejä hupun ja kaulan alueella, voivat poistaa ne itse.
  • Vanhempien, jotka tekevät itse lapsilleen vaatteita, kannattaa kiinnittää asiaan erityistä huomiota ja välttää nauhojen ja kiristysnyörien käyttöä varsinkin pienten lasten vaatteiden hupuissa ja pään alueella. Lantion alapuolella helmassa ei saa myöskään olla roikkuvia nauhoja, koska ne voivat tarttua liikkuviin kulkuneuvoihin etenkin isommilla lapsilla.
  • Standardia SFS-EN 14682 koskeva viittaus on julkaistu Euroopan Unionin virallisessa lehdessä. Lisää standardien asemasta vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa Standardit-sivulla. Standardia SFS-EN 14682 selvennetään myös teknisessä raportissa CEN/TR 16446.