Nestekaasupullot

Nestekaasu on yleisesti käytetty polttoaine mm. erilaisissa vapaa-ajan toiminnoissa. Suomessa kaasupulloissa myytävä nestekaasu on propaania. Nestekaasua säilytetään ja kuljetetaan nestemäisenä pullossa ja käytetään kaasumaisena.

Nestekaasu on erittäin herkästi syttyvä polttoaine ja se voi muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa. Tästä syystä nestekaasun käyttöön liittyy kuitenkin aina myös vaaran mahdollisuus. Turvallisuussyistä nestekaasu on hajustettu; haju toimii vuotavan kaasun varoitussignaalina.

Tällä sivulla kerrotaan tarkemmin nestekaasupulloista ja niitä koskevista usein kysytyistä kysymyksistä. Kaasupullojen vaatimustenmukaisuudesta löydät tietoa täältä.

Jotta käyttämäsi nestekaasulaite toimisi oikein ja olisi turvallinen käyttää, tutustu huolella laitteen käyttöohjeisiin ja noudata niitä. Varmista aina, että sinulla on oikeanlainen säädin ja kaasupullo. Tarkista tämä kaasulaitteen käyttöohjeesta. Kaasulaitteiden käyttöä ja hoitoa koskevia yleisiä ohjeita löydät täältä.

Nestekaasupullon tunnistaminen

Käyttökohteeseen sopiva nestekaasupullo tunnistetaan pullon värin, venttiilityypin, kaulaosan siipitarran ja stanssausten avulla. Tunnista eri kaasupullotyypit, ettet vahingossa sekoita moottorikaasupulloa ja kierreventtiilinestekaasupulloa.

Nestekaasupullot väri

Nestekaasua sisältävät teräs- ja alumiinipullot ovat kokonaan harmaita. Komposiittipullon yläosa on yleensä harmaa.

Huomioi, että moottorikaasupullon kaulus on punainen. Moottorikaasun kytkeminen nestekaasulla toimivaan laitteeseen aiheuttaa vakavan vaaratilanteen. Moottorikaasun käyttö on sallittua ainoastaan polttomoottorin käyttökaasuna esim. trukeissa, eikä sitä saa missään tilanteessa käyttää nestekaasun sijasta.

Tarramerkintä

Nestekaasupullon tarramerkinnässä (ns. siipitarrassa) on mm. seuraavat merkinnät: 

 • ”Nestekaasua” - teksti
 • UN 1965 -merkintä
 • Toimittajan yhteystiedot
 • Varoitukset

Tarratonta pulloa ei saa käyttää, vaan se tulee palauttaa toimittajalle.

Pullon yläosan stanssausmerkinnät

Siipitarran lisäksi nestekaasumerkintä löytyy nestekaasupullon yläosassa olevasta stanssauksesta. Muut stanssausmerkinnät kertovat pullon hyväksynnästä, tarkastuksista, valmistajasta, taarapainosta, paineesta ja tilavuudesta. 

Tarkastusmerkintä

Seuraavan määräaikaistarkastuksen ajankohta (vuosi) on merkitty pullon yläosaan tarralla/leimalla.

Usein kysyttyjä teemoja

Nestekaasujen venttiilityypit

Suomessa myytävissä nestekaasupulloissa on neljää erilaista venttiilityyppiä. Varmista kaasua ostaessasi, että saat oikeanlaisen venttiilityypin:

 • Painoventtiili (ns. PV-venttiili). Käytössä pääasiallisesti kotitalouksissa.
 • Sivu- tai kierreventtiili (ns. KV-venttiili). Käyttö pääasiallisesti kotitalouksissa, matkailuvaunuissa ja -autoissa sekä veneissä. Venttiilin tunnistaa ulosottoliitännän otsapinnassa olevasta O-rengastiivisteestä.
 • Moottorikaasuventtiili (ns. MK-venttiili). Käyttö sallittu ainoastaan polttomoottorin käyttökaasuna esimerkiksi trukeissa. Nestekaasu virtaa pullosta nestemäisessä olomuodossa. Venttiilin tunnistaa tasaisesta ulosottoliitännän otsapinnasta, jossa ei ole tiivistettä.
 • Teollisuuskierreventtiili (ns. TK-venttiili). Käyttö ainoastaan korkeapainesäätimien kanssa ammattisovelluksiin. Venttiilin tunnistaa tasaisesta ulosottoliitännän otsapinnasta, jossa ei ole tiivistettä.

Huomioi myös pulloventtiilien maakohtaiset erot matkustaessasi.

Nestekaasupullon tarkastusmerkinnät

Nestekaasupullon yläosaan on stanssattu ja/tai painettu tarkastusmerkintä, joka kertoo seuraavan määräaikaistarkastusvuoden.

Kaasupulloa ei saa myydä, mikäli tarkastus on mennyt umpeen. Jos kaasupullon tarkastus erääntyy käytössä, voit vielä käyttää pulloa, mutta se on syytä vaihtaa vuoden sisällä.

Nestekaasun määrä pullossa

Nestekaasupullot täytetään 70 % täyttöasteeseen eli myytävissä pulloissa on aina hieman ”vajausta”. Nestekaasua säilytetään ja kuljetetaan nestemäisenä pullossa ja käytetään kaasumaisena. Täyden nestekaasupullon sisällöstä on 80 % nestemäisessä ja 20 % kaasumaisessa muodossa. 

Metallipulloista kaasun määrän voi tarkistaa punnitsemalla pullon ja vähentämällä kokonaispainosta pullokuoren taarapainon. Taarapaino vaihtelee pullomalleittain ja se on stanssattu pullon yläosaan. Komposiittipulloista kaasun määrän myös näkee läpinäkyvän kuoren ansiosta.

Nestekaasupullon sinetti

Nestekaasupullo voidaan myydä joko sinetöitynä tai ilman sinettiä. Osa kaasutoimittajista sinetöi pullot, mutta sinetöimättömien pullojen myynti on yhtä lailla sallittua.

Nestekaasupullon asento

Nestekaasupulloa on kuljetettava, säilytettävä ja käytettävä aina pystyssä venttiilin ylöspäin. Jos pullo on käytössä kallellaan, kaasu tulee ulos nestemäisessä muodossa ja aiheuttaa vaaratilanteen.

Vuotava nestekaasupullo

Jos nestekaasupullo vuotaa, vältä kosketusta vuotavaan kaasuun. 

 • Älä tupakoi, sytytä tulta tai tupakoi. 
 • Sulje pulloventtiili. 
 • Irrota pulloventtiili.
 • Tuuleta tila ja siirrä pullo ulos. 
 • Tarkasta kaasupullo ja sen liitokset käyttämällä vuodonilmaisinta tai saippuavettä. 

Jos pulloventtiilin sulkeminen ei ole mahdollista, siirrä pullo ulkoilmaan kauas syttymislähteistä. 

 • Anna paineen poistua ja eristä ympäristö. 
 • Hälytä palokunta. 
 • Vuotava kaasu voi aiheuttaa suuren vuodon seurauksena räjähdysvaaran pulloa alempana oleviin paikkoihin, esim. viemäreihin tai kellareihin. 

Tee reklamaatio myyjälle (myyjä tekee reklamaation valmistajalle).