Kertakäyttöiset muovituotteet, SUP (single use plastics)

Tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden myyntikieltoja ja merkintävaatimuksia asettavan SUP-direktiivin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää kertakäyttöisten muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, erityisesti vesiympäristöön. Lisäksi direktiivi edistää siirtymistä kiertotalouteen.

 SUP-direktiivi ei ole sellaisenaan suoraan voimassa Suomessa. Jotta direktiivin vaatimukset tulevat voimaan, niistä on säädettävä erikseen kansallisesti. Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan SUP-direktiiviin liittyvää kansallista lainsäädäntöä. Kansallisesti asiasta tullaan säätämään jätelailla ja sen nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella. 

SUP-direktiivin kansallinen toimeenpano viivästyy. Ympäristöministeriön alustavan aikataulun mukaan jätelain muutos tulee voimaan heinäkuussa 2021 ja jätelain nojalla annettava valtioneuvoston asetus tulee voimaan 15.8.2021. 

Alla on kuvattu direktiivin vaatimuksia. Niin kauan, kuin asiasta ei ole kansallista lainsäädäntöä, ei pystytä kuitenkaan varmuudella vastaamaan kysymyksiin, jotka koskevat SUP-direktiivin toteuttamista Suomessa.

Tuotekiellot

Direktiivin 5. artiklan mukaan seuraavien muovista valmistettujen kertakäyttöisten tuotteiden markkinoille saattaminen on kielletty 3.7.2021 alkaen:

 • vanupuikot
 • ruokailuvälineet
 • lautaset
 • pillit
 • juomien sekoitustikut
 • ilmapallojen varret
 • vaahdotetusta polystyreenistä valmistetut elintarvikepakkaukset, eli astiat, joissa säilytetään elintarvikkeita, jotka
  • on tarkoitettu syötäväksi välittömästi
  • syödään tavallisesta astiasta
  • ovat valmiita syötäväksi ilman lisävalmistamista 
 • vaahdotetusta polystyreenistä valmistetut juomapakkaukset, korkit ja kannet
 • vaahdotetusta polystyreenistä valmistetut juomamukit, korkit ja kannet.

Poikkeuksena ovat ne pillit ja vanupuikot, jotka kuuluvat lääkinnällisistä laitteista annettujen direktiivien soveltamisalaan.

Direktiivin 5. artikla kieltää myös kaikkien oxo-hajoavasta muovista valmistettujen tuotteiden saattamisen markkinoille 3.7.2021 jälkeen.

Merkintävaatimukset

SUP-direktiivin 7. artiklasta tulee myös merkintävaatimuksia seuraaville tuotteille:

 • terveyssiteet, tamponit ja tamponien asettimet
 • kosteuspyyhkeet (henkilökohtaiseen hygieniaan ja kotitalouksien käyttöön tarkoitetut esikosteutetut pyyhkeet)
 • suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet
 • juomamukit.

Merkintävaatimukset koskevat 3.7. alkaen markkinoille saatettavia tuotteita.

Komissio voi antaa SUP-direktiivin nojalla täytäntöönpanoasetuksia. Toisin kuin direktiivi, ne ovat suoraan voimassa Suomessa ilman, että asiasta tarvitsee säätää kansallisesti erikseen. Komissio on antanut merkintävaatimuksista täytäntöönpanoasetuksen joulukuussa 2020.  Alla olevat täytäntöönpanoasetuksen vaatimukset ovat siten suoraan velvoittavia.

 Merkintä pitää olla kuluttaja- ja ryhmäpakkauksissa seuraavilla tuotteilla:

 • terveyssiteet
 • tamponit ja tamponien asettimet
 • henkilökohtaiseen hygieniaan ja kotitalouksien käyttöön tarkoitetut kosteuspyyhkeet
 • suodattimet, joita käytetään yhdessä tupakkatuotteiden kanssa.

Suodattimellisissa tupakkatuotteissa merkintä pitää olla vähittäismyyntipakkauksessa ja myyntipäällyksissä.

Juomamukien merkintä on painettava tai kaiverrettava itse mukiin.

Merkintävaatimukset koskevat 3.7.2021 alkaen markkinoille saatettavia tuotteita. Merkinnän saa kiinnittää tarralla ennen 4.7.2022 markkinoille saatettaviin tuotteisiin.

Merkintä koostuu kuvasta ja kuvan alla olevasta tietotekstistä, joka kertoo, että tuotteessa on muovia. Suomessa tietoteksti pitää olla sekä suomeksi että ruotsiksi.

Markkinoille saattaminen ja asettaminen saataville markkinoille SUP-direktiivissä

Asettaminen saataville markkinoilla tarkoittaa tuotteen toimittamista Suomen markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai veloituksetta.

Markkinoille saattaminen on tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville Suomen markkinoilla. 

Usein kysyttyä - ympäristöministeriö ja Tukes vastaavat

Lainsäädäntö

SUP-direktiivi EUR-Lex-palvelussa

Komission täytäntöönpanoasetus merkinnöistä EUR-Lex-palvelussa

SUP-suuntaviivat EUR-Lex-palvelussa