Luvan hakeminen uudelle valmisteelle

Kaikkien kasvinsuojeluaineiden tuonti EU-maista Suomeen vaatii Tukesin luvan. Jos tuot valmistetta omaan käyttöön, tarvitset rinnakkaisvalmisteluvan.

Lupaa uudelle valmisteelle voit hakea, jos

Lupatyypit:

Vyöhykearviointi

EU-maat on jaettu valmisteiden arvioimiseksi kolmeen vyöhykkeeseen: pohjoinen, keskinen ja eteläinen. Suomi kuuluu Tanskan, Ruotsin, ja Baltian maiden kanssa pohjoiseen vyöhykkeeseen.

Valmisteen vyöhykearviointi tarkoittaa sitä, että yksi saman vyöhykkeen EU-maa laatii riskinarvioinnin koko vyöhykkeelle. Poikkeuksena ovat peittausaineet, valmisteiden käyttö kasvihuoneissa ja tyhjien elintarvikekäyttöön tarkoitettujen tilojen käsittelyyn sekä korjuunjälkeiseen käyttöön tarkoitetut valmisteet. Nämä käytöt arvioi ainoastaan yksi jäsenmaa koko EU:ssa kaikkien kolmen vyöhykkeen puolesta.

Yritys laatii luonnoksen rekisteröintiraportiksi, eli dRR=draft Registration Report. Jos Suomi vastaa valmisteen arvioinnista, Tukes tarkastaa ja korjaa raporttiluonnosta, jota muut jäsenmaat voivat kommentoida.

Rekisteröintiraportti sisältää riskinarvioinnin eri osa-alueet:

  • fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, analyysimenetelmät
  • terveysvaikutukset ja altistuminen
  • käyttäytyminen ympäristössä
  • vaikutukset eliöihin
  • kuluttajansuojelu, jäämät
  • biologinen tehokkuus ja käyttökelpoisuus (Luonnonvarakeskus, Luke).

Valmiin rekisteröintiraportin, RR=Registration Report, Tukes lataa EU:n komission tietojärjestelmään.

Riskinarvioinnin perusteella Tukes myöntää valmisteelle luvan, jos hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Tukes voi asettaa valmisteen käytölle ehtoja, jotta käyttö on turvallista ihmisille, eläimille, kasveille ja muulle ympäristölle.

Näin haet lupaa uudelle valmisteelle

Lupatyyppi
Selvitä, minkä seuraavista tarvitset: vyöhykearvioinnin mukainen lupa, vastavuoroinen lupa, rinnakkaisvalmistelupa.

Luvan edellytykset ja ohjeet
Tutustu luvan edellytyksiin ja ohjeisiin.

Täytä hakemus liitteineen
Täytä lupatyypin mukainen hakemus ja toimita pyydetty aineisto Tukesiin.

Käsittely
Tukes käsittelee hakemuksen. Käsittelyaika riippuu lupatyypistä.

Luvan myöntäminen
Tukes myöntää luvan, jos hakemuksen ehdot täyttyvät.