Antikoagulantteja sisältävien jyrsijämyrkkyvalmisteiden riskinhallintakeinot

Veren hyytymistä estävät jyrsijämyrkyt, eli antikoagulanttijyrsijämyrkyt, ovat terveydelle ja ympäristölle vaarallisia. Jyrsijämyrkkyjä saa käyttää vain todelliseen tarpeeseen ja käyttöohjeita on noudatettava.

Hiirten ja rottien torjunta on tärkeää, jotta ne eivät levitä tauteja ja tuhoa talojen rakenteita.

EU-maat hyväksyvät jyrsijöiden torjuntaan käytettävät antikoagulanttijyrsijämyrkkyvalmisteet 5 vuodeksi kerrallaan. Jyrsijät voivat tulla vastustuskykyisiksi, eli resistenteiksi, myrkkyä vastaan, joten on tärkeää käyttää jyrsijämyrkkyjä käyttöohjeen mukaisesti. Jos jyrsijäkanta ei vähene torjunnasta huolimatta, tuholaistorjujan pitää ilmoittaa siitä Tukesille.

Antikoagulanttijyrsijämyrkkyjen käytön rajoitukset

Kaikki veren hyytymiseen vaikuttavat tehoaineet, joita käytetään jyrsijämyrkyissä, on luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi kategorioissa 1A tai 1B. Luokitus koskee kaikkia valmisteita, joiden tehoainepitoisuus on 0,003 % tai enemmän.

Lisääntymisvaaralliseksi luokiteltuja valmisteita ei hyväksytä kuluttajakäyttöön.

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) biosidivalmistekomitean hyväksymissä lausunnoissa esitetään seuraavia keinoja jyrsijämyrkkyjen käytöstä aiheutuvien riskien hallitsemiseksi:

  • yksityiskohtaiset suositukset valmisteiden hyväksymistä varten
  • käyttäjäryhmäkohtaiset ehdot, jotka luetellaan myös tehoaineiden täytäntöönpanoasetuksissa, Euroopan unionin virallinen lehti. Riskinhallintakeinoilla pyritään estämään ihmisten ja muiden eläinten altistumista jyrsijämyrkyille.

Antikoagulantteja sisältävien jyrsijämyrkkyjen käytön rajoitukset ja riskinhallintakeinot Suomessa (2018)

1

Käyttäjäryhmät:
1.    Kuluttajat
2.    Koulutetut ammattilaiset

Koulutettuja ammattilaisia ovat

  1. Tuholaistorjuja, joka on suorittanut kemikaalilain mukaisen tutkinnon (kemikaalilaki 599/2013, valtioneuvoston asetus 418/2014)
  2. Kasvinsuojelututkinnon suorittanut henkilö, joka torjuu jyrsijöitä omassa maataloustoiminnassaan (laki kemikaalilain muuttamisesta 746/2016, kasvinsuojeluainelaki 1563/2011)
2 Kuluttajakäyttöön hyväksytään valmisteita vain hiirien torjuntaan sisätiloissa.
3 Kuluttajakäyttöön hyväksytään vain esitäytettyjä syöttilaatikoita.
4 Hiirien torjuntaan tarkoitettujen valmisteiden tehokkuus on testattava metsähiirellä, Apodemus flavicollis. Tehokkuuden testaamista suositellaan myös metsämyyrällä, Myodes glareolus. Hiirien torjuntaan tarkoitetuttuja ammattikäyttövalmisteita saa käyttää ulkona eli rakennusten läheisyydessä vain, mikäli tehokkuus metsähiirille on osoitettu. Metsähiiri on Suomessa yleisempi kuin kotihiiri, Mus musculus.

 

Usein kysyttyä