Uusi VAK-lainsäädäntö

Uusi laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta tuli voimaan 1.9.2023. Uuden lainsäädännön tarkoituksena on selkeyttää vaarallisten aineiden kuljetuksen (VAK) vastuita ja edistää kuljetusturvallisuutta sekä tehostaa valvontaa.

Tällä sivulla kerrotaan tarkemmin Tukesin toimialaan liittyvistä säädösmuutoksista.

Aiheesta löytyy lisätietoa myös Traficomin VAK-sivuilta mm. Traficomin yleisesitys VAK-laista perehdytystä varten (pdf).

Säiliöiden ja paineastioiden rekisteröintivelvollisuus

Yli 450 litraiset vaarallisten aineiden kuljetuskäyttöön Suomessa otettavat tilavuudeltaan säiliöt ja paineastiat on rekisteröitävä Tukesin laiterekisteriin. Uudessa VAK-laissa säiliöiden rekisteröinti laajeni painelaitteista paineettomiin säiliöihin. Rekisteröinti ei koske IBC-pakkauksia, koska ne ovat pakkauksia. Rekisteröintivelvollisuuden piiriin uuden lain myötä tulleiden säiliöiden rekisteröinti tapahtuu seuraavan tarkastuksen yhteydessä. Lue lisää: Vaatimustenmukainen säiliö

Kaasupullojen -40 °C -kestävyysvaatimus

Yli yhden litran paineastian valmistuksessa käytettävän metallin valinnassa sekä hitsattavuuden ja hitsauksen kestävyyden varmistamisessa on huomioitava materiaalin kestävyys haurasmurtumaa vastaan -40 ºC:n lämpötilaan saakka, jollei eri luokkiin kuuluville aineille, kyseiselle metallille, paineastioille ole määrätty tätä alempaa lämpötilaa. Aikaisemmin vaatimus koski kaiken kokoisia paineastioita eli kaikista pienimpien kaasupullojen osalta kestävyyttä ei enää tarvitse osoittaa merkinnällä. Lue lisää: Kaasupullojen vaatimustenmukaisuus

Selvitys VAK-onnettomuudesta tai vaaratilanteesta

Kun vaarallisen aineen kuljetuksessa tiellä tai rautatiellä sattuu onnettomuus tai vaaratilanne, pitää kuormaajan, täyttäjän, kuljetuksen suorittajan ja vastaanottajan antaa siitä selvitys Tukesille. Aikaisemmin rautatiellä tapahtuneista VAK-onnettomuuksista raportointiin Traficomiin, mutta uuden VAK-lain mukaan selvitys tehdään Tukesiin. Lue lisää: Onnettomuusilmoitus VAK-onnettomuudesta

Sivu päivitetty: 21.9.2023