Painelaitteen rekisteröinti

Painelaitteen omistajan tai haltijan pitää rekisteröidä merkittävää vaaraa aiheuttavat painelaitteet Tukesin ylläpitämään painelaiterekisteriin.

Näin rekisteröit painelaitteen:

Tarkastuslaitos tarkastaa painelaitteen ja hoitaa rekisteröinnin Tukesiin. Tukes lisää painelaitteen Tukesin painelaiterekisteriin.

Esimerkiksi seuraavat painelaitteet pitää rekisteröidä:

  • paineilmasäiliöt, paine x tilavuus yli 3 000 bar x litraa
  • nestekaasusäiliöt, paine x tilavuus yli 1 000 bar x litraa
  • sterilointiautoklaavit, paine x tilavuus yli 200 bar x litraa
  • koneiden paineakut, paine x tilavuus yli 10 000 bar x litraa tai kaasutilan paine x tilavuus yli 3 000 bar x litraa
  • höyrykattilat, lukuun ottamatta pieniä höyrynkehittimiä
  • kuumavesikattilat kiinteällä polttoaineella teho yli 1 MW, öljyllä tai maakaasulla teho yli 10 MW.

Tarkastuslaitoksilta saat tarkempia ohjeita painelaitteiden rekisteröintirajoista ja rajojen soveltamisesta.

Rekisteröinnissä käydään tarkastuslaitoksen kanssa läpi:

  • painelaitteen tekniset tiedot
  • sijainti
  • painelaitteen omistajan ja haltijan yhteystiedot
  • painelaitteen käytön valvoja sekä varavalvoja.

Rekisteröidyille painelaitteille pitää tehdä määräaikaistarkastuksia säännöllisin väliajoin.