Ilotuliteonnettomuudet

  • Tammikuussa 2010 tuli voimaan ilotulitteita koskevat tiukemmat määräykset. Määräyksillä kiellettiin pienet roomalaiset kynttilät ja pikkuraketit, tehtiin suojalasit pakollisiksi, lyhennettiin tulitusaikaa ja kiellettiin ilotulitteiden antaminen alle 18-vuotiaille.  
  • Tukes suosittelee suojalaseja myös ilotulituksen katsojille. Vuodenvaihteen silmävammojen joukossa on vuosittain myös katsojia, joilla ei ole ollut suojalaseja.

 

Ilotulitteet ja omatekoiset räjähteet

Henkilövahinko 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kuolema - - - - - - - - - - -
Vuodenvaihteen silmävamma 15 13 17 31 12 12 13 5 11 20 16
Muut vammautuminen - - - 4 - - - - - - -

Lähde: Suomen silmälääkäriyhdistys. Tiedote. Yhteenveto 27.12.-5.1. sattuneista silmävammoista kirjataan päivämäärälle 1.1.20xx. 

 

Ilotulitteiden aiheuttamat tulipalot

Ilotulitteiden aiheuttamat tulipalot aikavälillä 27.12.-5.1.

Tulipalot 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rakennuspalot 2 9 3 3 6 3 3 6 5 4 3
Tulipalot yhteensä 44 96 75 136 106 67 63 99 75 79 67

Lähde: Pelastuslaitosten Pronto-rekisteri. Lukumäärä kirjattu uudenvuodenpäivälle 1.1.20xx.

 

Ilotulitteiden aiheuttamat merkittävät tulipalot henkilö- ja omaisuusvahinkojen (>30 000 €, 2015 alkaen 50 000€) perusteella kalenterivuosittain

Seuraukset 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Omaisuusvahingoiltaan suuret ilotulitepalot 2 2 - 1 - - - 1 2 1
Ilotulitepaloissa kuolleet - - - - - - - - - -

Lähde: Pelastuslaitosten Pronto-rekisteri.