Luokitus ja merkinnät


Kaikki kasvinsuojeluaineet pitää luokitella ja merkitä kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun CLP-asetuksen mukaisesti.


Tukes tarkastaa ja hyväksyy hakijan ehdottaman valmisteen luokituksen. Luokituksen pitää olla sama sekä myyntipäällyksessä että käyttöturvallisuustiedotteessa.


Muista: uusi kemikaali-ilmoitus, jos valmisteen luokitus tai merkinnät muuttuvat.

 

Katso myös