Luokitus ja merkinnät

Kaikki kasvinsuojeluaineet pitää luokitella ja merkitä kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun CLP-asetuksen mukaisesti.

Tukes tarkastaa ja hyväksyy hakijan ehdottaman valmisteen luokituksen. Luokituksen pitää olla sama sekä myyntipäällyksessä että käyttöturvallisuustiedotteessa.

Muista: uusi kemikaali-ilmoitus, jos valmisteen luokitus tai merkinnät muuttuvat.

 

Katso myös