Ilmoitukset vaarallisista seoksista myrkytystietokeskuksille

Maahantuojien ja jatkokäyttäjien on ilmoitettava tietoja myrkytystietokeskuksille terveydelle vaaralliseksi luokitelluista tai fysikaalista vaaraa aiheuttavista seoksista. Ilmoitus pitää tehdä, jotta myrkytystietokeskuksilla on tarvittava tieto seosten koostumuksesta ja vaaraominaisuuksista myrkytystapauksissa.

Ilmoitusvelvollisuus perustuu CLP-asetuksen artiklaan 45 ja liitteeseen VIII. Ilmoitus tehdään niihin maihin, joissa seos saatetaan markkinoille.

Velvoite koskee seosten valmistajia ja uudelleenpakkaajia, jotka saattavat seoksia markkinoille. Velvoite ei siten koske jatkokäyttäjiä, jotka ainoastaan käyttävät seoksia eivätkä saata niitä markkinoille eli ovat ns. loppukäyttäjiä. Jakelijoilla on velvollisuus tarkistaa, että heidän markkinoille saattamistaan seoksista on tehty ilmoitukset. Jakelija voi selvittää asiaa seoksen toimittajalta esimerkiksi ostosopimusta tehdessään.

Suomen Myrkytystietokeskukselle liite VIII:n mukaiset tiedot toimitetaan Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ylläpitämän ilmoitusportaalin kautta. Velvoite on säädetty kemikaalilain muutoksella 711/2020.

Velvoite on koskenut 1.1.2021 lähtien kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitettuja seoksia. Teollisuuskäyttöön tarkoitetuille seoksille ilmoitus on tehtävä 1.1.2024 alkaen. Uusien tietovaatimusten mukaista ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä ennen 1.1.2025, jos toiminnanharjoittaja on tehnyt kemikaali-ilmoituksen Tukesin kemikaalituoterekisteriin ennen edellä mainittuja soveltamisajankohtia. Jos seoksen koostumus, tuotetunniste tai luokitus muuttuu, CLP-asetuksen liitteen VIII mukainen ilmoitus on tehtävä ja uusien vaatimusten mukaiset tiedot ilmoitettava ECHAn ilmoitusportaalin kautta. Sama pätee myös muihin EU/ETA-maihin tehtyjen ilmoitusten osalta.

CLP-asetuksen liitteessä VIII on määritelty ilmoituksessa toimitettavat tiedot. Ilmoitukseen sisältyvät seuraavat osat:

  • seoksen tuotetunniste
  • ilmoittajan tiedot
  • seoksen luokitus terveyteen kohdistuvien tai fysikaalisten vaarojen osalta
  • varoitusetiketin merkinnät
  • myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
  • seoksen ainesosat ja mahdolliset yleiset tuotetunnisteet
  • lisätiedot (mm. pakkaustyypit – ja koot, pH, tuoteluokka ja käyttö).

UFI-tunniste

Jotta seosten koostumus voidaan liittää myrkytystapauksissa yksiselitteisesti potilaiden hoitamista varten tarvittaviin tietoihin, on seosten tunnistamiseksi otettu käyttöön yksilöity koostumustunniste eli UFI-tunniste (Unique Formula Identifier). UFI-tunniste on 16 merkkinen numero-/kirjainyhdistelmä, jonka edessä ilmoitetaan akronyymi UFI. Ilmoittaja luo tunnisteen ECHAn kotisivuilta löytyvällä sovelluksella.

UFI-tunniste on maksuton. Tunniste on mainittava ilmoituksessa ja se on lisättävä täydentävänä tietona seoksen varoitusetikettiin tai sen läheisyyteen. Poikkeuksena ovat teollisuuskäyttöön tarkoitetut seokset, joille UFI-tunniste voidaan vaihtoehtoisesti merkitä käyttöturvallisuustiedotteeseen. Pakkaamattomille seoksille UFI-tunniste annetaan käyttöturvallisuustiedotteessa.

Lisätietoja: UFI-tunniste

Kemikaali-ilmoitus Tukesin kemikaalituoterekisteriin vaaditaan edelleen

Aiemmin ilmoitus vaarallisista seoksista myrkytystietokeskukselle on hoitunut Suomessa Tukesin tuoterekisteriin tehdyn kemikaali-ilmoituksen yhteydessä. Kemikaali-ilmoitus on toimitettava Tukesille edelleen muuta viranomaistoimintaa varten. Lisätietoja kemikaali-ilmoituksesta löydät täältä:

Webinaaritallenne: Kansallinen kemikaali-ilmoitus ja KemiDigi

Lisätietoja: Kemikaalitietojen ilmoittaminen

Ohjeistus, työkalut ja sovellukset

Ilmoitukset vaarallisista seoksista myrkytystietokeskusten käyttöön -webinaarin materiaali

Poison Centres -verkkosivut

Ajantasainen tieto, ohjeistus ja työkalut/sovellukset on koottu Poison Centres -verkkosivustolle.

Poison centers banneri

 

ECHAn ohjevideot

ECHAn videot YouTube-kanavassa (osassa suomenkielinen tekstitys)

Usein kysyttyä

Lainsäädäntö

CLP-asetus (EY) 1272/2008  
LIITE VIII: Kiireellisiin terveydenhuollon vastatoimiin ja ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin liittyvät yhdenmukaistetut tiedot