Kemikaalitietojen ilmoittaminen myrkytystietokeskuksille

Yritysten, jotka valmistavat tai tuovat EU:hun terveydelle vaaralliseksi luokiteltuja tai fysikaalista vaaraa aiheuttavia seoksia, on ilmoitettava tietoja seoksista myrkytystietokeskuksille. Ilmoitusvelvollisuus perustuu CLP-asetukseen (EY) N:o 1272/2008. Ilmoitus tehdään niihin maihin, joissa seos saatetaan markkinoille.

Tällä hetkellä ilmoitusvelvollisuus toteutuu Suomessa samalla, kun yritys toimittaa Tukesille Kemidigin kautta kemikaalilain 22 §:n mukaisen kemikaali-ilmoituksen vaarallisista ja vaaraa aiheuttavista kemikaaleista. 1.1.2021 alkaen ilmoitus tehdään Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ilmoitusportaalin kautta Suomen myrkytystietokeskukselle. Huomaa, että Euroopan komissio on lykännyt soveltamispäivää vuodella 1 päivään tammikuuta 2021.

CLP-asetuksen liitteessä VIII on määritelty ilmoituksessa toimitettavat tiedot. Ilmoitus pitää tehdä seuraavista päivämääristä alkaen:

  • kuluttajakäyttöön tarkoitetut seokset 1.1.2021
  • ammattikäyttöön tarkoitetut seokset 1.1.2021
  • teollisuuskäyttöön tarkoitetut seokset 1.1.2024.

Ilmoitukseen sisältyvät seuraavat osat:

  • seoksen tuotetunniste
  • ilmoittajan tiedot
  • seoksen luokitus terveyteen kohdistuvien tai fysikaalisten vaarojen osalta
  • varoitusetiketin merkinnät
  • myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
  • seoksen ainesosat ja mahdolliset yleiset tuotetunnisteet.

Seosten tunnistamiseksi otetaan käyttöön yksilöity koostumustunniste eli UFI-tunniste (Unique Formula Identifier), jonka ilmoittaja itse luo ECHAn kotisivuilta löytyvällä sovelluksella ennen ilmoitusta.

UFI-tunniste on maksuton. Tunniste on mainittava ilmoituksessa ja se on lisättävä täydentävänä tietona seoksen varoitusetikettiin tai sen välittömään läheisyyteen. Poikkeuksena ovat teollisuuskäyttöön tarkoitetut seokset, joille UFI-tunniste voidaan vaihtoehtoisesti merkitä käyttöturvallisuustiedotteeseen. Pakkaamattomille seoksille UFI-tunniste annetaan käyttöturvallisuustiedotteessa.

Yrityksen ei tarvitse tehdä uusien tietovaatimusten mukaista ilmoitusta ennen 1.1.2025, jos yritys on tehnyt ilmoituksen kemikaalituoterekisteriin ennen edellä mainittuja soveltamisajankohtia. CLP-asetuksen liitteen VIII mukainen ilmoitus ECHAn ilmoitusportaalin kautta on kuitenkin tehtävä ja uusien vaatimusten mukaiset tiedot ilmoitettava, jos seoksen koostumus, tuotetunniste tai luokitus muuttuu.

Portaali on jo käytettävissä

ECHAn ilmoitusportaali on jo yritysten käytettävissä. Osa jäsenmaista hyväksyy jo nyt myrkytystietokeskuksille tarkoitettujen tietojen toimittamisen ECHAn ilmoitusportaalin kautta. Tarkempaa tietoa eri jäsenmaiden käytännöistä löytyy ECHAn ylläpitämästä taulukosta.

Ohjeistus, työkalut ja sovellukset

Ajantasainen tieto, ohjeistus ja työkalut/sovellukset on koottu Poison Centres -verkkosivustolle.

Poison centers banneri

 

Usein kysyttyä

Lainsäädäntö

CLP-asetus (EY) 1272/2008  
LIITE VIII: Kiireellisiin terveydenhuollon vastatoimiin ja ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin liittyvät yhdenmukaistetut tiedot