Tietojen ilmoittaminen myrkytystietokeskukselle 1.1.2021 alkaen

Yritysten pitää ilmoittaa tietoja terveydelle vaarallisista ja fysikaalisen vaaran aiheuttavista seoksista EU-maiden myrkytystietokeskuksille niissä EU-maissa, joissa seos asetetaan markkinoille.

Ilmoitusvelvollisia ovat:

  • EU:hun seoksia maahantuovat yritykset
  • EU:ssa seoksia valmistavat yritykset.

Ilmoitukseen sisältyvät seuraavat osat:

  • seoksen ja ilmoittajan tunnistaminen
  • seoksen luokitus, varoitusetiketin osat ja myrkyllisyys
  • seoksen ainesosien tuotetunnisteet.

Seosten tunnistamiseksi otetaan käyttöön UFI-tunniste, eli unique formula identifier, jonka ilmoittaja itse luo tähän tarkoitetulla sovelluksella. UFI-tunniste on mainittava ilmoituksessa ja se on lisättävä seoksen varoitusetikettiin.

Euroopan komissio ehdottaa julkisessa kuulemisessa soveltamiajankohdan lykkäämistä ja tämänhetkisen tiedon mukaan ilmoitusvelvoitetta sovelletaan seuraavasti

  • kulutuskäyttöön tarkoitetut seokset tammikuusta 2021
  • ammattikäyttöön tarkoitetut seokset tammikuusta 2021
  • teollisuuskäyttöön tarkoitetut seokset tammikuusta 2024.   

Yrityksen ei tarvitse tehdä ilmoitusta uusien vaatimusten mukaisesti ennen 1.1.2025, jos yritys on tehnyt kemikaali-ilmoituksen Tukesille ennen edellä mainittuja soveltamisajankohtia. Samoin menetellään myös muissa maissa tehtyjen ilmoitusten osalta. Uusia vaatimuksia on noudatettava jo aiemmin, jos tapahtuu muutoksia seoksen koostumuksessa, tuotetunnisteessa tai myrkyllisyydessä.

Ajantasainen tieto, ohjeistus ja työkalut/sovellukset on koottu Poison Centres -verkkosivustolle.

Poison centers banneri

Kysymyksiä ja vastauksia

Lainsäädäntö

CLP-asetus (EY) 1272/2008  
LIITE VIII: Kiireellisiin terveydenhuollon vastatoimiin ja ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin liittyvät yhdenmukaistetut tiedot