Pysyvän varastoinnin lupa ja tarkastukset

Hae lupaa Tukesilta hyvissä ajoin ennen varaston rakentamista. Tukes hoitaa tarvittavat kuulemiset ja lausuntopyynnöt. Lupakäsittely voi kestää maksimissaan 8 kuukautta. Mitä selkeämmät ja täydellisemmät hakemusasiakirjat ovat, sitä nopeampi on asian käsittely.

Hakemus on vapaamuotoinen, mutta hakemuksen on sisällettävä tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Hakemus voidaan tehdä sähköisenä. Jos lähetät hakemuksen paperisena, lähetä asiakirjat viitenä kappaleena.

Jos varastossa on ainoastaan vaarallisuusluokkien 1.1 – 1.3 räjähteitä yli 10 000 kiloa tai vaarallisuusluokan 1.4 räjähteitä yli 50 000 kiloa, on varasto ns. toimintaperiaateasiakirjavelvollinen, eli MAPP. Liitä asiakirja ja sisäinen pelastussuunnitelma hakemukseen.

Jos varastossa on ainoastaan vaarallisuusluokkien 1.1 – 1.3 räjähteitä yli 50 000 kiloa tai vaarallisuusluokan 1.4 räjähteitä yli 200 000 kiloa, on varasto ns. turvallisuusselvitysvelvollinen, eli TS. Liitä asiakirja ja sisäinen pelastussuunnitelma hakemukseen.

Liitä seuraavat asiakirjat tai selvitykset pysyvän räjähdevaraston hakemukseen:

 • varastoijan nimi Y-tunnuksineen ja yhteystiedot laskutustietoineen
 • varastointipaikka, osoite ja koordinaatit
 • varastoinnin tarkoitus
 • tilapäisellä myös työmaa, jota varten varasto tulee ja suunniteltu varastointiaika
 • räjähteiden tyyppi, kuten louhintaräjähteet, räjäytysnallit, ruuti, ilotulitteet, patruunat
 • räjähteiden vaarallisuusluokitukset
 • räjähteiden määrät varastoissa
 • alueen hallinta
 • alueen kaavoitustilanne
 • suojaetäisyydet varastojen ja lähistön kohteiden välillä, min 1 km säde
 • varastojen rakenne
 • varastojen murtosuojaus ja -hälytysjärjestelmä
 • asemapiirustus rakennuksineen
 • kartta alueesta
 • vaarojen ja riskien tunnistus
 • mahdollinen sähkölaitteisto ja ilmanvaihto.

Pysyvän varastoinnin lupapäätös ja tarkastukset

Tukes myöntää varastolle luvan, jos varastointiedellytykset täyttyvät. Luvassa voi olla varastointia koskevia ehtoja ja rajoituksia. Varastoijan kannattaa lukea huolella päätös ja ehdot.

Ennen pysyvän varaston käyttöönottoa pitää varastoijan pyytää Tukesilta varaston käyttöönottotarkastusta.

Käyttöönottotarkastuksen jälkeen Tukes tarkastaa varaston määräajoin 1 – 5 vuoden välein. Tarkastustiheys riippuu räjähdemääristä ja varaston edellisen tarkastuksen havainnoista. Tukes ottaa yhteyttä varastoijaan määräaikaistarkastuksen tekemiseksi.

Varastoijalla on velvollisuus ilmoittaa Tukesille kaikista varaston läheisyydessä tapahtuvista muutoksista, kuten uusista rakennuksista tai teistä. Tukes voi joutua pienentämään sallittuja räjähdemääriä, jos asutus tai tiet tulevat lähemmäksi varastoa.

Pysyvän räjähdevaraston käyttöönottotarkastuksessa Tukes selvittää seuraavat asiat:

 • luvan ehtojen toteutuminen
 • vastuuhenkilön pätevyys ja suostumus
 • sisäinen pelastussuunnitelma
 • varaston ohjeet turvallisesta toiminnasta
 • varoitusmerkinnät
 • sammuttimet.

Räjähteiden pysyvä varastointi

Lupa Tukesilta
Hae lupaa Tukesilta hyvissä ajoin ennen varaston rakentamista.

Pysyvästi varastoitavat räjähteet
Varastoitavat räjähteet voivat olla louhintaräjähteitä, ilotulitteita, ruutia tai patruunoita.

Räjähdemäärä
Räjähdemäärä riippuu suojaetäisyyksistä.

Varastorakennusten lukumäärä
Voi olla useita varastorakennuksia.

Tukesin tarkastukset
Tukes tekee varaston käyttöönottotarkastuksen, kun varastoija pyytää tarkastusta. Tukes määräaikaistarkastaa varaston 1- 5 v välein, Tukes ottaa yhteyttä.