Sähkölaitteisto

Sähkölaitteisto on sähkölaitteista, asennustarvikkeista, johdoista, sähkökeskuksista yms. muodostuva toiminnallinen kokonaisuus.

Sähköasennusten on oltava turvallisia ja niille säädettyjen vaatimusten mukaisia. Vastuu asennusten turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta on laitteiston haltijalla.

Sähkölaitteistojen laitteistoluokat

Sähkölaitteistot jaetaan niiden varmennus- ja määräaikaistarkastusten vaatimusten, sekä kunnossapito-ohjelmaa koskevien vaatimusten osalta luokkiin seuraavan taulukon mukaisesti:

Laitteistoluokka Laitteisto
Luokka 3 verkkoyhtiöiden sähköverkot
Luokka 2 yli 1000 V:n osia sisältävät sähkölaitteistot rakennuksissa tai rakennusten ulkopuolella (suurjänniteliittyjät) ja teholtaan yli 1600 kVA:n pienjänniteliittyjät
Luokka 1

asuinrakennukset, joissa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa

muu kuin asuinrakennuksen sähkölaitteisto, jossa pääsulakkeet tms. ovat yli 35 A, mm. julkiset rakennukset, liike-, teollisuus- ja maatalousrakennukset, ulkoalueet

 

Turvallisuus sähkölaitteiston elinkaaren aikana

Suunnittelu
Käytä ammattitaitoista suunnittelijaa.

Rakentaminen, käyttöönotto ja muutokset
Huolehdi sähköasennusten turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta, teetä mm. käyttöönottotarkastukset.

Sähkölaitteiston haltija ja käytönjohtaja
Sähkölaitteiston haltijan pitää nimetä luokan 2 ja 3 laitteistoille käytönjohtaja.

Kunnossapito ja määräaikaistarkastukset
Tarkkaile sähkölaitteiston kuntoa ja korjaa mahdolliset puutteet.

Käytöstä poisto
Varmista, ettei käytöstä poistettu sähkölaitteisto aiheuta vaaraa.