Mittauslaitteiden käyttö

Vaatimukset täyttävät mittaukset varmistavat, että kuluttaja saa oikean määrän tuotetta. Kauppiaat taas hyötyvät siitä, että kaupankäynnin säännöt ovat samat kaikille eikä kilpailu vääristy epäluotettavien mittausten vuoksi.

Esimerkkejä mittauksista, joita vaatimukset koskevat:

  • lihan, kalan tai kasvisten punnitseminen vähittäiskaupassa
  • polttonesteen tankkaus
  • kankaan tai köyden pituuden mittaus
  • kulutetun sähköenergian tai veden mittaus
  • tuotteen määrän mittaus pakkauksia valmistaessa
  • romukullan osto
  • ravintolan anniskelumittaus.