Vesistörajoitukset

Kasvinsuojeluaineiden myyntipäällystekstissä olevien vesistörajoitusten tarkoituksena on suojella vesistöjen kasveja ja eläimiä kasvinsuojeluaineiden haittavaikutuksilta. Yleensä kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö edellyttää käytön rajoittamista vesistöjen läheisyydessä. Muista myös aina jättää valtaojan varrelle 1 metrin ruiskuttamaton alue.

Näin huomioit vesistön:

 • Vältä ruiskuttamasta tuulisella säällä.
 • Muista myös, että ruiskun täyttölaitetta ei pidä käyttää traktoriruiskun täyttöön vesistöstä.  
 • Kun ruiskutat tankkiseosta, jätä suojaetäisyys sen valmisteen mukaan, jolla on pisin suojaetäisyys.
 • Älä päästä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä vesiin tai viemäriin.

Vesistöjä ovat

Suojele vesistöjä tuulikulkeumalta

Noin viidesosalla valmisteista turvallinen käyttö vesistöjen läheisyydessä edellyttää tuulikulkeumaa alentavien suuttimien käyttöä.  

 • Huomaa, että suojaetäisyys vaihtelee valmisteen ja käyttökohteen mukaan seuraavasti:
  • minimi suojaetäisyys on aina 3 metriä
  • peltokasvit 3—20 metriä
  • marjaviljelmät, koristekasvit ja taimitarhat 3—30 metriä
  • hedelmäpuut 3—50 metriä, ks. kuva.
 • Mittaa suojaetäisyys ruiskutushetken vesirajasta.
 • Huomaa, että suutinvalinnallasi vaikutat vesistöön kulkeutuvan kasvinsuojeluaineen pitoisuuteen ja siten voit vaikuttaa käyttämäsi valmisteen suojaetäisyyden leveyteen.
 • Tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia pitää käyttää 100 metrin päähän vesirajasta.
 • Tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia kannattaa käyttää vesistöjen vieressä silloinkin, vaikka niitä ei edellytettäisi myyntipäällyksessä. Tällöin ne voidaan vaihtaa viuhkasuuttimiin milloin vain.

Tuulikulkeumaa alentavat suuttimet on listattu seuraavissa ohjeellisissa taulukoissa:

Taulukoissa on annettu sallitut käyttöpaineet kullekin suutinmallille. Voit säätää tuulikulkeuman halutuksi, kun säädät käyttöpaineen, ajonopeuden ja vesimäärän ohjeen mukaisesti.

Jos vesistön varrella on metsikkö, sinun ei tarvitse noudattaa suojaetäisyyksiä, koska metsikkö estää kasvinsuojeluaineen tuulikulkeutumista vesistöön, ks. kuva.

Metsikön on oltava

 • vesistön ja ruiskutettavan kohteen välissä
 • vähintään 3 metriä leveä
 • maasta lähtien tiheää, yli 5 metriä korkeaa kasvustoa täydessä lehvästössään
 • kasvusto voi olla luonnontilaista puustoa tai esimerkiksi istutettu kuusiaita.

Suojele vesiä pintavalunnalta

Osalla valmisteista suurin kuormitus vesistöön johtuu pintavalunnasta. Tällöin et voi kaventaa suojaetäisyyttä tuulikulkeumaa alentavilla suuttimilla. Tällöin myyntipäällyksessä edellytetään yleensä jättämään 10 metrin suojaetäisyys vesistöön. Tukes suosittelee suojaetäisyydelle monivuotista nurmikasvustoa, koska kasvipeitteisyys ehkäisee pintavaluntaa tehokkaasti.

Salaojavalunnasta aiheutuvien riskien vähentäminen      

Salaojavalunnasta aiheutuvia pitoisuuksia ei voida vähentää suojaetäisyyksillä. Salaojavalunnasta aiheutuvia vesistöriskejä voidaan ehkäistä vain rajoittamalla käyttöä esimerkiksi syksyllä, jolloin voimakkaat syyssateet voivat kuljettaa kasvinsuojeluaineita salaojiin ja sitä kautta vesistöihin.

Usein kysyttyä