Vesistörajoitukset

Kasvinsuojeluaineiden myyntipäällystekstissä olevien vesistörajoitusten tarkoituksena on suojella vesistöjen kasveja ja eläimiä kasvinsuojeluaineiden haittavaikutuksilta. Yleensä kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö edellyttää käytön rajoittamista vesistöjen läheisyydessä. Muista myös aina jättää valtaojan varrelle 1 metrin ruiskuttamaton alue.

Näin huomioit vesistön:

 • Vältä ruiskuttamasta tuulisella säällä.
 • Muista myös, että ruiskun täyttölaitetta ei pidä käyttää traktoriruiskun täyttöön vesistöstä.  
 • Kun ruiskutat tankkiseosta, jätä suojaetäisyys sen valmisteen mukaan, jolla on pisin suojaetäisyys.
 • Älä päästä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä vesiin tai viemäriin.

Vesistöjä ovat

Suojele vesistöjä tuulikulkeumalta

Noin viidesosalla valmisteista turvallinen käyttö vesistöjen läheisyydessä edellyttää tuulikulkeumaa alentavien suuttimien käyttöä.  

 • Huomaa, että suojaetäisyys vaihtelee valmisteen ja käyttökohteen mukaan seuraavasti:
  • minimi suojaetäisyys on aina 3 metriä
  • peltokasvit 3—20 metriä
  • marjaviljelmät, koristekasvit ja taimitarhat 3—30 metriä
  • hedelmäpuut 3—50 metriä, ks. kuva.
 • Mittaa suojaetäisyys ruiskutushetken vesirajasta.
 • Huomaa, että suutinvalinnallasi vaikutat vesistöön kulkeutuvan kasvinsuojeluaineen pitoisuuteen ja siten voit vaikuttaa käyttämäsi valmisteen suojaetäisyyden leveyteen.
 • Tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia pitää käyttää 100 metrin päähän vesirajasta.
 • Tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia kannattaa käyttää vesistöjen vieressä silloinkin, vaikka niitä ei edellytettäisi myyntipäällyksessä. Tällöin ne voidaan vaihtaa viuhkasuuttimiin milloin vain.

Tuulikulkeumaa alentavat suuttimet on listattu seuraavissa ohjeellisissa taulukoissa:

Taulukoissa on annettu sallitut käyttöpaineet kullekin suutinmallille. Voit säätää tuulikulkeuman halutuksi, kun säädät käyttöpaineen, ajonopeuden ja vesimäärän ohjeen mukaisesti.

Jos vesistön varrella on metsikkö, sinun ei tarvitse noudattaa suojaetäisyyksiä, koska metsikkö estää kasvinsuojeluaineen tuulikulkeutumista vesistöön, ks. kuva.

Metsikön on oltava

 • vesistön ja ruiskutettavan kohteen välissä
 • vähintään 3 metriä leveä
 • maasta lähtien tiheää, yli 5 metriä korkeaa kasvustoa täydessä lehvästössään
 • kasvusto voi olla luonnontilaista puustoa tai esimerkiksi istutettu kuusiaita.

Suojele vesiä pintavalunnalta

Osalla valmisteista suurin kuormitus vesistöön johtuu pintavalunnasta. Tällöin et voi kaventaa suojaetäisyyttä tuulikulkeumaa alentavilla suuttimilla. Tällöin myyntipäällyksessä edellytetään yleensä jättämään 10 metrin suojaetäisyys vesistöön. Tukes suosittelee suojaetäisyydelle monivuotista nurmikasvustoa, koska kasvipeitteisyys ehkäisee pintavaluntaa tehokkaasti.

Salaojavalunnasta aiheutuvien riskien vähentäminen      

Salaojavalunnasta aiheutuvia pitoisuuksia ei voida vähentää suojaetäisyyksillä. Salaojavalunnasta aiheutuvia vesistöriskejä voidaan ehkäistä vain rajoittamalla käyttöä esimerkiksi syksyllä, jolloin voimakkaat syyssateet voivat kuljettaa kasvinsuojeluaineita salaojiin ja sitä kautta vesistöihin.

Usein kysyttyä

 • Miten pitkällä matkalla tuulikulkeumaa alentavia suuttimia pitää käyttää?

  Jos joudut käyttämään käyttöohjeen mukaan tuulikulkeumaa alentavia suuttimia tai haluat lyhentää suojaetäisyyttä, pitää tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia käyttää 100 metrin päähän vesirajasta, ks. kuva. Viuhkasuuttimia voit käyttää sadan metrin päässä vesistöstä. Kun vaihdat suuttimet kesken ruiskutuksen, käytä asianmukaisia työvaatteita ja kemikaalinkestäviä suojakäsineitä.

 • Mistä löydän tiedon siitä, mitkä suuttimet vähentävät tuulikulkeumaa 50, 75 ja 90 %?

  Tuulikulkeumaa alentavat suuttimet on listattu Vesistörajoitukset-sivun taulukoissa. Tukes päivittää taulukot  kerran vuodessa. Taulukoissa olevat suuttimet on testattu saksalaisessa Julius Kühn -instituutissa. Tutkimuksien mukaan taulukossa olevat suuttimet vähentävät tuulikulkeumaa 50, 75 ja 90 %:n verran.  Tukesin taulukkoon voidaan lisätä uusia suuttimia, jos ne on testattu riittävän hyvin kenttäkokeissa.

 • Missä vesistönsuojaetäisyyksiä pitää noudattaa?

  Noudata vesistönsuojaetäisyyksiä, kun ruiskutat meren, järven, tekojärven, lammen, suuremman joen, tai kanavan läheisyydessä. Muutoin tarkista Maaseutuviraston VIPU-palvelusta tai Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunasta, sijoittuuko ruiskutettava alue vesilain mukaisen vesistön varrelle.

 • Miten varmistan, että ruiskutuksen peittävyys tuulikulkeumaa alentavilla suuttimilla on riittävä?

  Luonnonvarakeskuksen tekemässä tutkimuksessa on osoitettu, että tuulikulkeumaa alentavat suuttimet eivät vähennä rikkakasvien torjunta-aineiden tehoa. Teho pysyi riittävän hyvänä myös heinämäisiin rikkakasveihin. Valmistajien mukaan myöskään sienitauti- ja tuhoeläinvalmisteiden teho ei vähene käytettäessä tuulikulkeumaa alentavia suuttimia. Näiden suuttimien käyttöä edellytetään useissa maissa.

  Taulukoissa Vesistörajoitukset-sivulla on annettu sallitut käyttöpaineet kullekin suutinmallille. Voit säätää tuulikulkeuman halutuksi, kun säädät käyttöpaineen, ajonopeuden ja vesimäärän Vesistörajoitukset-sivun ohjeen mukaisesti. Kun noudatat ohjeita, saat parhaan saavutettavissa olevan peittävyyden.

 • Miten saan uuden suuttimen Tukesin tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien taulukkoon?

  Jos haluat lisätä uuden suutinmallin Tukesin taulukkoon, tarkista, onko suutin listattu Julius Kühn -instituutin verkkosivuilla. Tieto listauksesta riittää osoitukseksi oikeaksi todetusta tuulikulkeuman vähennyksestä. Vaihtoehtoisesti lähetä Tukesiin tutkimustulokset suuttimilla tehdyistä kenttäkokeista, joissa suuttimen osoitetaan vähentävän tuulikulkeumaa 50, 75 tai 90 %:n verran. Lähetä tiedot Tukesiin ppp (at) tukes.fi. Tutkimustulokset arvioi Luonnonvarakeskus.