Polttonesteiden mittausjärjestelmät

Kun käytät polttonesteiden jakeluun tarkoitettua mittausjärjestelmää hinnan määritykseen, mittausjärjestelmän pitää täyttää tietyt rakenteelle ja suorituskyvylle asetetut vaatimukset. Nämä vaatimukset koskevat koko mittausjärjestelmää.

Käyttöönoton jälkeen polttonesteen mittausjärjestelmän luotettavuutta valvotaan varmentamalla polttonestemittarit määräajoin.
Mittausjärjestelmä sisältää mittarin ja kaikki laitteet, joita tarvitaan varmistamaan mittaustuloksen oikeellisuus tai helpottamaan mittauksen suorittamista.

Polttonesteen jakelulaite on moottoriajoneuvojen, pienten alusten ja pienten ilma-alusten tankkaamiseen tarkoitettu mittausjärjestelmä.

Itsepalvelujärjestely mahdollistaa asiakkaalle mittausjärjestelmän käytön polttonesteen hankkimiseksi omaan käyttöön.
Itsepalvelulaite on erityinen laite, joka on osa itsepalvelujärjestelyä ja joka mahdollistaa mittausjärjestelmän toimimisen kyseisessä itsepalvelujärjestelyssä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on valmistajan antama kirjallinen vakuutus siitä, että mittauslaite täyttää mittauslaitedirektiivissä asetetut vaatimukset.

Mittauslaitteen varmentamisessa mittauslaitteen vaatimustenmukaisuus arvioidaan todistettavalla tavalla. Käytössä olevat  polttonesteiden mittauslaitteistot pitää varmentaa  2 vuoden välein käyttöönoton jälkeen. Näin varmistetaan mittauslaitteen luotettava toiminta käytön aikana.

Muita aiheeseen liittyviä määritelmiä löytyy lainsäädännöstä.

Mittauslaitelain 707/2011 lisäksi vaatimuksia polttonestemittausjärjestelmien valmistukselle, markkinoille saattamiselle ja käyttöönotolle on asetuksessa 1432/2016, jonka vaatimukset vastaavat mittauslaitedirektiivin MIDin 2014/32/EU vaatimuksia. Polttonestemittausjärjestelmän olennaiset vaatimukset on asetettu liitteessä MI-005 ja muut olennaiset vaatimukset liitteessä I.