Muut biosideja koskevat velvoitteet

Yrityksen pitää noudattaa yleisiä kemikaalisäädösten mukaisia velvoitteita, jotka koskevat kaikkia vaarallisia kemikaaleja. Biosidisäädökset tuovat lisävelvoitteita kemikaalisäädösten mukaisten velvoitteiden lisäksi.

Jos tuot markkinoille biosidivalmistetta, sinun pitää:

  • Tehdä ilmoitus vaarallisesta kemikaalista Kemikaalituoterekisteriin.
    • Ilmoituksen tekee kemikaalin valmistaja, maahantuoja tai muu toimija, esimerkiksi jakelija.
  • Laatia käyttöturvallisuustiedote teollisuus- ja ammattikäyttöön tarkoitetusta kemikaaleista REACH-asetuksen mukaisesti.
  • Luokitella, merkitä ja pakata valmiste CLP- ja biosidiasetuksen mukaisesti.
  • Tehdä pakkausmerkinnät ja käyttöohjeet suomen ja ruotsin kielellä.
  • Merkitä pakkaukseen luvanhaltijan nimi ja osoite.
  • Merkitä valmisteen sisältämät nanomateriaalit ja annettava tiedot erityisistä asiaa koskevista riskeistä (kunkin viittauksen perään ’nano’ suluissa).
  • Ilmoittaa vuosittain Tukesille tiedot Suomessa markkinoille saattamiesi ja markkinoilla saataville asettamiesi sekä käyttöön saattamiesi biosidivalmisteiden määristä. Määrät ilmoitetaan KemiDigi -järjestelmän kautta kilogrammoina maaliskuun loppuun mennessä. 

Biosidivalmisteen sisältämiä tehoaineita ei tarvitse erikseen rekisteröidä REACH-asetuksen mukaisesti. Valmisteen sisältämät muut aineet pitää rekisteröidä REACH-asetuksen mukaisesti.

Biosidinen pesu- ja puhdistusaine

Jos markkinoit biosidisia pesu- ja puhdistusaineita, esimerkiksi desinfioivaa puhdistusainetta, muista tarkistaa, että noudatat myös EU:n pesuaineasetuksen mukaisia määräyksiä.

Biosidivalmisteiden mainonta

Muista, että biosidivalmisteiden mainoksissa on aina oltava lauseet:

"Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä".

Voit korvata sanan "biosidi" muulla mainostetun valmisteryhmän kuvauksella, kuten puunsuoja-aine, hyttyskarkote tai desinfiointiaine. Mainokseksi katsotaan esimerkiksi radio-, TV- ja lehtimainokset, verkkosivut ja tuote-esitteet, jos niiden avulla pyritään edistämään tuotteen myyntiä.

Valmisteen mainos ei saa olla harhaanjohtava sen ihmiseen tai ympäristöön kohdistuvien riskien osalta. Älä käytä ilmaisuja, jotka antavat väärän mielikuvan. Tällaisia ilmaisuja ovat esimerkiksi ”turvallinen”, "vähäriskinen biosidivalmiste", "ei myrkyllinen", "ei haitallinen".

Yllä esitetyt määräykset koskevat myös kemikaalien pakkauksissa esitettäviä väittämiä.