Tehdasvalmisteiset tulisijat

Tehdasvalmisteiset tulisijat kuuluvat rakennustuoteasetuksen soveltamisalaan, ja niiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan yhdenmukaistetulla tuotestandardilla ja CE-merkinnällä.

Tehdasvalmisteisiin tulisijoihin liitettäviin hormeihin ei sovelleta pelastustoimen laitteista annettua lakia. Esivalmistettujen savupiippujen ja -hormituotteiden kelpoisuus aiottuun käyttötarkoitukseen on osoitettava CE-merkinnällä.

Tehdasvalmisteiset tulisijat ovat hormiin kiinteästi liitettäviä tulisijoja, kuten takkoja ja kiukaita, joissa on tarkoitettu käytettäväksi kiinteää polttoainetta.

Ajantasaisimmat listat tehdasvalmisteisia tulisijoja koskevista yhdenmukaistetuista EN-standardeista löytyvät hEN Helpdesk -nettisivuilta laajennetun haun kautta valitsemalla TC-ryhmäksi CEN/TC 295.