Sähkötyöt ja -urakointi

Jos aiot tehdä sähkötöitä, yrityksesi tarvitsee sähkötöiden johtajan, jolla on toiminnan laajuuden kattava pätevyystodistus. Sähkötöiden johtajan pitää olla yrityksen palveluksessa. Jos toiminta ei ole yritysmuotoista, toimit itse sähkötöiden johtajana ja tarvitset pätevyystodistuksen.

Ennen kuin aloitat sähkötyöt, sinun pitää tehdä Tukesille ilmoitus sähkötöiden tekemisestä. Myös toiminnan muutoksista, kuten sähkötöiden johtajan vaihtumisesta tai yritysmuodon muuttumisesta, pitää tehdä ilmoitus. Ilmoituksesta peritään Tukesin hinnaston mukainen maksu.

Voit tarkistaa Tukesin rekisteristä, kenellä Suomessa on oikeus tehdä sähkötöitä. Rekisterissä on sekä yrityksiä että henkilöitä.

Yritykselläsi tai sinulla itselläsi pitää olla oikeus tehdä sähkötöitä, kun

 • rakennat tai korjaat kiinteitä sähköasennuksia, eli sähkölaitteistoja
 • korjaat muita kuin pienoisjännitteisiä (nimellisjännite yli 50 VAC tai 120 VDC) sähkölaitteita.

Oikeutta tehdä sähkötöitä ei tarvita muutamassa poikkeustapauksessa:

Edellytykset sähkötöiden aloittamiselle, yritys tai henkilö:

Sähkötöiden johtaja, jolla on suomalainen pätevyystodistus (S1, S2 tai S3). Pätevyystodistuksen myöntää SETI Oy.

 • Pätevyystodistuksen vaatimuksia ovat sähköalan koulutus, työkokemus ja sähköturvallisuustutkinto.
 • Yritys: sähkötöiden johtaja on palkkasuhteessa.
 • Aliurakoitsija: oma sähkötöiden johtaja ja ilmoitus sähkötöistä Tukesiin.
 • Henkilö: toimit itse sähkötöiden johtajana.
 • Mittalaitteet ja muut työvälineet.
 • Käytössä sähköturvallisuusmääräykset ja -ohjeet.
 • Yritys: Y-tunnus Kaupparekisteristä.
 • Ulkomainen yritys: Suomen Y-tunnusta vastaava tunnus.
 • Henkilö: henkilötunnus.
 • Ilmoitus Tukesille sähkötöiden aloittamisesta.

Ennen sähkötöiden aloittamista

Sähköpätevyystodistus
Sähkötöiden johtajalta edellytettävän pätevyyden myöntää Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy.

Toimintaedellytykset kuntoon
Mittalaitteet, sähköturvallisuusohjeet ja -määräykset mahdollistavat turvallisen työnteon.

Sähkötyöoikeus voi olla yrityksellä tai henkilöllä
Yritys tarvitsee mm. Y-tunnuksen Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Tukesille ilmoitus sähkötöiden aloittamisesta
Liitä lomakkeeseen pätevyystodistus.

Rekisteröinti
Tukes rekisteröi yrityksen tai henkilön.

Esimerkki 1: Sähköalan yrityksen perustaminen

Sulevi aikoo perustaa sähköalan yrityksen, joka tekee sähköasennuksia ja sähkölaitekorjauksia. Sulevi ottaa yhteyttä Patentti- ja rekisterihallitukseen ja tekee perustamisilmoituksen kaupparekisteriin. Sulevi saa Y-tunnuksen yritykselleen.

Seuraavaksi Sulevi palkkaa sähkötöiden johtajaksi Matin, jolla on Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämä, yrityksen toiminnan laajuuden kattava, sähköpätevyystodistus. Tässä tapauksessa riittävä sähköpätevyystodistus olisi sähköpätevyys 1 (S1) tai sähköpätevyys 2 (S2). Sulevi tekee Matin kanssa työsopimuksen.

Sulevi hankkii mittalaitteet, muut työvälineet ja sähköturvallisuusmääräykset ja -ohjeet.

Sulevi ilmoittaa sähkötöiden aloittamisesta Tukesiin. Tukes käsittelee ilmoituksen ja rekisteröi Sulevin yrityksen sähköurakoitsijaksi.

 

Esimerkki 2: SETI Oy:n myöntämä sähköpätevyystodistus S2

Saaralla on Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämä sähköpätevyystodistus S2. Saara ei ole aikeissa perustaa omaa yritystä, mutta hän haluaisi tehdä sähkötöitä silloin tällöin.

Saara ilmoittaa sähkötöiden aloittamisesta Tukesille omalla nimellään ja henkilötunnuksellaan. Lomakkeella Saara ilmoittaa itsensä sähkötöiden johtajaksi.

Saara hankkii mittalaitteet, muut työvälineet ja sähköturvallisuusmääräykset ja -ohjeet.

Tukes rekisteröi Saaran sähköurakointirekisteriin hänen henkilötunnuksellaan ja Saaralla on oikeus tehdä enintään tuhannen voltin sähköasennustöitä ja sähkölaitekorjausta.