Kielletyt valmisteet ja valmisteiden poisto markkinoilta

EU voi arvioinnin jälkeen kieltää biosiditehoaineen, jos esimerkiksi

  • valmiste sisältää kiellettyä tehoainetta tai
  • valmiste ei täytä REACH-asetuksen liitteen XVII rajoituksia.

Tehoaineen käyttö voi olla kokonaan kiellettyä tai sen käyttö voi olla kielletty vain tietyissä valmisteryhmissä.

Yritys voi hakea kielletylle tehoaineelle hyväksymistä uutena tehoaineena. Tehoaineen hyväksyminen uutena tehoaineena on mahdollista, jos tehoainetta ei ole kielletty käytöstä aiheutuvien terveys- tai ympäristöriskien vuoksi.

Valmisteiden poisto markkinoilta

Tukes peruuttaa kemikaalilain mukaiset luvat valmisteilta, jotka sisältävät kiellettyä tehoainetta.

Tukes valvoo markkinoilla olevia biosidivalmisteita ja tarvittaessa poistaa kielletyn valmisteen markkinoilta.

Jos valmisteen kemikaalilain mukainen lupa perutaan tehoaineen kielletyksi tulemisen vuoksi, valmisteen poistolle markkinoilta annetaan tehoaineen kieltopäätöksen päivämäärästä alkaen 12 kuukauden siirtymäaika ja käytölle 18 kuukauden siirtymäaika (biosidiasetus art 89 2b). Siirtymäajat koskevat myös niitä biosidivalmisteita, jotka ovat tällä hetkellä kemikaalilain mukaisen hyväksymismenettelyn ulkopuolella.

Tehoainearvioinnin tilanteen voi tarkistaa Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tehoaineluettelosta. Hakua on mahdollista rajata näyttämään esimerkiksi vain kielletyksi tulleet tehoaineet. Sallitut tehoaineet valmisteryhmittäin löytyvät komission asetuksesta (EU) N:o 1062/2014, liite II.

Mahdollinen REACH-asetuksen aiheuttama rajoitus pitää tarkistaa REACH-asetuksesta (EY) N:o 1907/2006,  liite XVII.