Aineet esineissä

Esineen sisältämään aineeseen liittyy velvoitteita seuraavissa tapauksissa:

  • aine on tarkoitettu vapautumaan esineestä,
  • aine on erityistä huolta aiheuttava (SVHC) tai luvanvarainen tai
  • aineelle on asetettu rajoitus.

Velvoitteet voivat koskea esineen valmistajaa, EU-maahantuojaa tai toimittajaa, myyjää.

Esine on tuote, joka on tehty yhdestä tai useammasta aineesta tai seoksesta ja jolle on annettu tuotannossa erityinen muoto, pinta tai rakenne. Esineet, jotka kootaan tai liitetään yhteen, pysyvät esineinä, kunhan niiden erityinen pinta, muoto tai rakenne säilyy niiden tehtävän kannalta tärkeämpänä kuin niiden kemiallinen koostumus.

Esimerkkejä esineistä: yksiosaiset muovilusikat, ruiskuvaletut puutarhatuolit

Esimerkkejä tuotteista, jotka koostuvat monesta esineestä: sohva, ajoneuvo, kello, elektroniikkalaite

Tarkista seuraavat asiat selvittääksesi mitä sinulta vaaditaan.

Vapautuuko esineestä tarkoituksella aineita, jotka pitää rekisteröidä?

Jos esineen käytössä vapautuu tarkoituksella ainetta, joka ei ole välttämätön esineen käytölle, kuten esim. hajuste esineessä, ja aineen määrä vuodessa valmistamissasi tai EU:hun maahantuomissasi esineissä ylittää tonnin, sinun on rekisteröitävä aine Euroopan kemikaalivirastoon (ECHA). Jos samaa ainetta on tarkoitus vapautua eri esineistä, kyseisen aineen määrät kaikissa näissä esineissä on laskettava yhteen.

Lue tarkemmin ECHAn esineohjeesta.

Sisältääkö esine SVHC-aineita?

Jos esine sisältää SVHC-ainetta yli 0,1 paino-%, sinulla on tiedottamis- ja ilmoitusvelvoitteita riippuen roolistasi toimitusketjussa. Jos esine koostuu monesta osasta, SVHC-aineen pitoisuus lasketaan monesta osasta kootun esineen yksittäisen osan painosta eikä kootun esineen koko painosta, ks. Unionin tuomioistuimen tuomio 10.9.2015 asiassa C-106/14.

Lue tarkemmin velvoitteista SVHC-sivulta.

Käytätkö esineiden valmistuksessa luvanvaraisia aineita?

Jos käytät esineiden valmistuksessa luvanvaraista ainetta, tarvitset luvan aineen käyttöön.

Lue tarkemmin luvanvaraisten aineiden sivulta.

Sisältääkö esine kiellettyjä tai rajoitettuja aineita?

Jos esine sisältää rajoitettua ainetta, sinun on noudatettava rajoituksessa mainittuja ehtoja. Aineen käytölle tai markkinoille saattamiselle esineissä voi olla pitoisuusrajoituksia tai aine voi olla kokonaan kielletty.

Lue tarkemmin rajoitussivulta.

Esimerkkejä

Tuote Säiliö tai kantajamatriisi, jossa ainetta Esine, josta vapautuu ainetta Esine
Mahdollinen velvoite Rekisteröinti REACH-artiklan 6 mukaan Rekisteröinti REACH-artiklan 7(1) mukaan SVHC-ainetta koskevat tiedottamis- ja ilmoitusvelvoitteet
Värikasetit, täytekynät, tussit ym.

On velvoite. (muste)

- On velvoite.  (kasetti)
Maalin ruiskupullo On velvoite.  (maali) - On velvoite. (pullo)
Autonrenkaat - - On velvoite.
Hajukumi, hajustetut tekstiilit ym. - On velvoite.  (hajuste) On velvoite.  (kumi, tekstiilit)
Patterit ja akut - - On velvoite.
Lämpömittarit - - On velvoite.
Kyllästetyt puhdistuspyyhkeet On velvoite.  (puhdistusaine) - On velvoite.  (pyyhe)
Autot, moottoripyörät, ilmanvaihtokoneet ym. - - On velvoite.
Jääkaapit, pakastimet - - On velvoite.
Pahvinen ilmanraikastin On velvoite.  (hajuste) - On velvoite.  (pahvi)
Vaahtosammutin On velvoite.  (sammutusvaahto) - On velvoite.  (sammutin)

 

Aineet esineissä lyhyesti

Aineen rekisteröinti
Esineiden valmistajat ja EU:hun maahantuojat rekisteröivät aineet, joiden on tarkoitus vapautua esineestä tavallisissa käyttöolosuhteissa, esim. hajustettujen esineiden hajusteaineet.

Ilmoittaminen SVHC-aineesta
Esineiden valmistajat ja EU:hun maahantuojat tekevät ilmoituksen ECHAlle, jos esineen sisältämä aine on kandidaattilistalla.

Tiedottaminen SVHC-aineesta
Esineiden toimittajat antavat asiakkailleen tiedot aineesta, joka on kandidaattilistalla

Tietojen toimittaminen SCIP-tietokantaan
Esineiden toimittajat tekevät SCIP-ilmoituksen esineistä, jotka sisältävät SVHC-ainetta.

Lupa luvanvaraisille aineille
Luvanvaraisten aineiden käytölle esineiden valmistuksessa on oltava lupa.

Ei kiellettyjä tai rajoitettuja aineita
Toimijat noudattavat esineen aineille asetettuja rajoituksia ja kieltoja.

Usein kysyttyä

Lainsäädäntö

REACH-asetus (EY) 1907/2006 
7 ARTIKLA: Esineiden sisältämien aineiden rekisteröinti ja ilmoittaminen
33 ARTIKLA: Velvollisuus tiedottaa esineen sisältämistä aineista
LIITE XIV: Luvanvaraisten aineiden luettelo
LIITE XVII: Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset
Jätedirektiivi 2008/98/EY
9 ARTIKLA: Jätteen syntymisen ehkäiseminen
(kohdat 1(i) ja 2 koskevat SCIP-tietokantaa)