Biosidien turvallinen ja kestävä käyttö

Biosideja, eli eliöntorjunta-aineita, käytetään ihmisten ja eläinten terveydelle tai ihmisten toiminnoille haitallisten eliöiden torjunnassa, esimerkiksi desinfiointiaineissa. Koska biosidit ovat myrkyllisiä torjuttaville eliöille, ne voivat ympäristöön päästessään olla haitallisia myös muille eliöille ja käyttötilanteessa aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle. Osa biosideista voi kertyä ympäristöön tai kulkeutua maaperästä vesistöihin.

Biosidivalmisteen lupapäätöksessä biosidivalmiste hyväksytään käytettäväksi vain tiettyjen eliöiden torjuntaan sellaisissa kohteissa, joissa valmisteen käyttö on tehokasta ja turvallista. Valmisteille annettavien käytön rajoitusten tavoitteena on ehkäistä biosidien tarpeetonta käyttöä ja käytöstä aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.  

Käytön rajoituksia on olemassa esimerkiksi

Hyväksytyt käyttökohteet, käytön rajoitukset ja ohjeet turvallista käyttöä varten löytyvät valmisteen myyntipäällyksestä ja valmisteyhteenvedosta.

Näin käytät biosideja turvallisesti ja kestävästi

Ehkäise omalla toiminnallasi haittaeliöiden leviämistä
Harkitse, onko biosidin käyttö välttämätöntä tai voitko käyttää muita menetelmiä haittaeliön torjuntaan.

Käytä vain Suomessa luvan saaneita biosidivalmisteita
Osa biosidivalmisteita ei vielä kuulu lupamenettelyjen piiriin.

Löytyykö haluamasi käyttötarkoitus biosidivalmisteen myyntipäällyksestä?
Jos ei, älä käytä valmistetta.

Varmista annostelutavat ja -määrät
Toimi myyntipäällyksen ohjeen mukaisesti. Tiedot on oltava pakkauksessa suomen ja ruotsin kielellä.

Huolehdi ohjeiden mukaisesti suojautumisesta

Ammattilaiset avuksi
Jos vaaraa aiheuttavien biosidien käyttö on rajattu vain ammattimaiseen tai erityisen tutkinnon suorittaneiden käyttöön, kutsu ammattilainen tekemään torjuntatyö. Näiden valmisteiden käyttöön tarvitaan turvallisiin työtapoihin ja asianmukaiseen käyttöön liittyvää osaamista.

Hävittäminen
Hävitä ylimääräinen biosidi ja sen pakkaus myyntipäällyksessä olevien ohjeiden mukaisesti.

Hanki myös tietoa esineiden ja tuotteiden sisältämistä biosideista
Sinulla on oikeus saada tietoa käsitellyissä esineissä käytetyistä biosideista