Usein kysyttyä

 • Miten pitkällä matkalla tuulikulkeumaa alentavia suuttimia pitää käyttää?

  Jos joudut käyttämään käyttöohjeen mukaan tuulikulkeumaa alentavia suuttimia tai haluat lyhentää suojaetäisyyttä, pitää tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia käyttää 100 metrin päähän vesirajasta, ks. kuva. Viuhkasuuttimia voit käyttää sadan metrin päässä vesistöstä. Kun vaihdat suuttimet kesken ruiskutuksen, käytä asianmukaisia työvaatteita ja kemikaalinkestäviä suojakäsineitä.

 • Mistä löydän tiedon siitä, mitkä suuttimet vähentävät tuulikulkeumaa 50, 75 ja 90 %?

  Tuulikulkeumaa alentavat suuttimet on listattu Vesistörajoitukset-sivun taulukoissa. Tukes päivittää taulukot  kerran vuodessa. Taulukoissa olevat suuttimet on testattu saksalaisessa Julius Kühn -instituutissa. Tutkimuksien mukaan taulukossa olevat suuttimet vähentävät tuulikulkeumaa 50, 75 ja 90 %:n verran.  Tukesin taulukkoon voidaan lisätä uusia suuttimia, jos ne on testattu riittävän hyvin kenttäkokeissa.

 • Miten varmistan, että ruiskutuksen peittävyys tuulikulkeumaa alentavilla suuttimilla on riittävä?

  Luonnonvarakeskuksen tekemässä tutkimuksessa on osoitettu, että tuulikulkeumaa alentavat suuttimet eivät vähennä rikkakasvien torjunta-aineiden tehoa. Teho pysyi riittävän hyvänä myös heinämäisiin rikkakasveihin. Valmistajien mukaan myöskään sienitauti- ja tuhoeläinvalmisteiden teho ei vähene käytettäessä tuulikulkeumaa alentavia suuttimia. Näiden suuttimien käyttöä edellytetään useissa maissa.

  Taulukoissa Vesistörajoitukset-sivulla on annettu sallitut käyttöpaineet kullekin suutinmallille. Voit säätää tuulikulkeuman halutuksi, kun säädät käyttöpaineen, ajonopeuden ja vesimäärän Vesistörajoitukset-sivun ohjeen mukaisesti. Kun noudatat ohjeita, saat parhaan saavutettavissa olevan peittävyyden.

 • Miten saan uuden suuttimen Tukesin tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien taulukkoon?

  Jos haluat lisätä uuden suutinmallin Tukesin taulukkoon, tarkista, onko suutin listattu Julius Kühn -instituutin verkkosivuilla. Tieto listauksesta riittää osoitukseksi oikeaksi todetusta tuulikulkeuman vähennyksestä. Vaihtoehtoisesti lähetä Tukesiin tutkimustulokset suuttimilla tehdyistä kenttäkokeista, joissa suuttimen osoitetaan vähentävän tuulikulkeumaa 50, 75 tai 90 %:n verran. Lähetä tiedot Tukesiin ppp (at) tukes.fi. Tutkimustulokset arvioi Luonnonvarakeskus.

 • Missä vesistönsuojaetäisyyksiä pitää noudattaa?

  Noudata vesistönsuojaetäisyyksiä, kun ruiskutat meren, järven, tekojärven, lammen, suuremman joen, tai kanavan läheisyydessä. Muutoin tarkista Maaseutuviraston VIPU-palvelusta tai Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunasta, sijoittuuko ruiskutettava alue vesilain mukaisen vesistön varrelle.