Talouden toimijoiden velvollisuudet taulukkomuodossa

Talouden toimijoiden velvollisuuksia  Valmistaja  Valtuutettu edustaja  Maahantuoja  Jakelupalvelujen tarjoaja Jakelija 
Asettaa saataville markkinoilla vain vaatimustenmukaisia tuotteita 

X

X X   X

CE-merkintä, kiinnittää

X

(X)

 

 

 

CE-merkintä, tarkistaa   X X X X

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai suoritustasoilmoitus, laatii ja säilyttää 10 vuoden ajan 

X

(X)

 

 

 

 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai suoritustasoilmoitus, pitää saatavilla 10 vuoden ajan   X      
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai suoritustasoilmoitus, säilyttää jäljennöksen 10 vuoden ajan     X X  
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai suoritustasoilmoitus, antaa pyynnöstä viranomaisille  X X X X X
Tekniset asiakirjat, laatii ja säilyttää 10 vuoden ajan  X        
Tekniset asiakirjat, varmistaa saatavuuden 10 vuoden ajan   X X X  

Tekniset asiakirjat, antaa pyynnöstä viranomaisille

X

X

X

X

X

Suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt  X        
Varmistaa, että vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt on suoritettu     X    
Varmistaa, etteivät varastointi- ja kuljetusolosuhteet vaaranna tuotteen vaatimustenmukaisuutta  X (X) X   X
Pitää kirjaa vaatimustenvastaisista laitteista ja tiedottaa tarvittaessa niistä jakelijoille  X (X) X    
Varmistaa, että tuotteessa on tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta se voidaan tunnistaa  X (X) X   X
Ilmoittaa nimensä, rekisteröidyn tuotenimensä tai rekisteröidyn tavaramerkkinsä sekä osoitteen, josta siihen saa yhteyden X   X X  
Varmistaa, että tuotteessa on valmistajan ja/tai maahantuojan nimi, rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity tavaramerkki sekä osoite, johon valmistajaan ja/tai maahantuojaan saa yhteyden   (X) X   X
Jos epäilee, että tuote on vaatimustenvastainen, ryhtyy toimiin  X (X) X X X
Tekee yhteistyötä viranomaisen kanssa  X X X X X
Säilyttää 10 vuoden ajan viimeisen tuotteen markkinoille saattamisesta tunnistetiedot talouden toimijoista, joille se on toimittanut tuotteita. X X X   X
Säilyttää 10 vuoden ajan viimeisen tuotteen markkinoille saattamisesta tunnistetiedot talouden toimijoista, jotka ovat toimittaneet sille tuotteita      X   X

 

X: on velvollinen huolehtimaan asiasta
(X): valmistaja ja valtuutettu edustaja voivat sopia kirjallisesti, että valtuutettu edustaja huolehtii valmistajan puolesta nämä tehtävät/velvollisuudet

Tämä taulukko koskee niitä tuotteita, jotka ovat NLF-mukautettujen säädösten sekä markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan soveltamisalassa. Taulukon velvoitteiden lisäksi valmistajalle, maahantuojalle ja jakelijalle voi olla lisävaatimuksia myös erityislainsäädännössä.

Vaatimukset koskevat jakelupalvelujen tarjoajaa sen käsittelemien tuotteiden osalta silloin, jos valmistaja, maahantuoja tai valtuutettu edustaja ei ole sijoittautunut unioniin. Jakelupalvelujen tarjoajaa koskevat vaatimukset koskevat vain markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 5 alakohdassa mainittujen säädösten soveltamisalaan kuuluvia tuotteita:
Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011
Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425
Kaasulaiteasetus (EU) 2016/426
Laitemeludirektiivi 2000/14/EY
Konedirektiivi 2006/42/EY
Leludirektiivi 2009/48/EY
Ekosuunnitteludirektiivi 2009/125/EY
RoHS-direktiivi 2011/65/EU
Pyroteknisten tuotteiden direktiivin 2013/29/EU
Huvivenedirektiivi 2013/53/EU
Yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivi 2014/29/EU
EMC-direktiivi 2014/30/EU
Vaakadirektiivi 2014/31/EU
Mittauslaitedirektiivi 2014/32/EU
ATEX-laitedirektiivi 2014/34/EU
LVD- direktiivi 2014/35/EU
Radiolaitedirektiivi 2014/53/EU
Painelaitedirektiivi 2014/68/EU