Talouden toimijoiden velvollisuudet taulukkomuodossa

Talouden toimijoiden velvollisuuksia  Valmistaja  Valtuutettu edustaja Maahantuoja Jakelupalvelujen tarjoaja Jakelija
Asettaa saataville markkinoilla vain vaatimustenmukaisia tuotteita 

On toimijan velvollisuus.

On toimijan velvollisuus. On toimijan velvollisuus. - On toimijan velvollisuus.

CE-merkintä, kiinnittää

On toimijan velvollisuus.

( On toimijan velvollisuus. )

-

-

-

CE-merkintä, tarkistaa - On toimijan velvollisuus. On toimijan velvollisuus. On toimijan velvollisuus. On toimijan velvollisuus.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai suoritustasoilmoitus, laatii ja säilyttää 10 vuoden ajan 

On toimijan velvollisuus.

( On toimijan velvollisuus. )

-

-

-

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai suoritustasoilmoitus, pitää saatavilla 10 vuoden ajan - On toimijan velvollisuus. - - -
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai suoritustasoilmoitus, säilyttää jäljennöksen 10 vuoden ajan - - On toimijan velvollisuus. On toimijan velvollisuus. -
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai suoritustasoilmoitus, antaa pyynnöstä viranomaisille  On toimijan velvollisuus. On toimijan velvollisuus. On toimijan velvollisuus. On toimijan velvollisuus. On toimijan velvollisuus.
Tekniset asiakirjat, laatii ja säilyttää 10 vuoden ajan  On toimijan velvollisuus. - - - -
Tekniset asiakirjat, varmistaa saatavuuden 10 vuoden ajan - On toimijan velvollisuus. On toimijan velvollisuus. On toimijan velvollisuus. -

Tekniset asiakirjat, antaa pyynnöstä viranomaisille

On toimijan velvollisuus.

On toimijan velvollisuus.

On toimijan velvollisuus.

On toimijan velvollisuus.

On toimijan velvollisuus.

Suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt  On toimijan velvollisuus. - - - -
Varmistaa, että vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt on suoritettu - - On toimijan velvollisuus. - -
Varmistaa, etteivät varastointi- ja kuljetusolosuhteet vaaranna tuotteen vaatimustenmukaisuutta  On toimijan velvollisuus. ( On toimijan velvollisuus. ) On toimijan velvollisuus. - On toimijan velvollisuus.
Pitää kirjaa vaatimustenvastaisista laitteista ja tiedottaa tarvittaessa niistä jakelijoille  On toimijan velvollisuus. ( On toimijan velvollisuus. ) On toimijan velvollisuus. - -
Varmistaa, että tuotteessa on tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta se voidaan tunnistaa  On toimijan velvollisuus. ( On toimijan velvollisuus. ) On toimijan velvollisuus. - On toimijan velvollisuus.
Ilmoittaa nimensä, rekisteröidyn tuotenimensä tai rekisteröidyn tavaramerkkinsä sekä osoitteen, josta siihen saa yhteyden On toimijan velvollisuus. - On toimijan velvollisuus. On toimijan velvollisuus. -
Varmistaa, että tuotteessa on valmistajan ja/tai maahantuojan nimi, rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity tavaramerkki sekä osoite, johon valmistajaan ja/tai maahantuojaan saa yhteyden - ( On toimijan velvollisuus. ) On toimijan velvollisuus. - On toimijan velvollisuus.
Jos epäilee, että tuote on vaatimustenvastainen, ryhtyy toimiin  On toimijan velvollisuus. ( On toimijan velvollisuus. ) On toimijan velvollisuus. On toimijan velvollisuus. On toimijan velvollisuus.
Tekee yhteistyötä viranomaisen kanssa  On toimijan velvollisuus. On toimijan velvollisuus. On toimijan velvollisuus. On toimijan velvollisuus. On toimijan velvollisuus.
Säilyttää 10 vuoden ajan viimeisen tuotteen markkinoille saattamisesta tunnistetiedot talouden toimijoista, joille se on toimittanut tuotteita. On toimijan velvollisuus. On toimijan velvollisuus. On toimijan velvollisuus. - On toimijan velvollisuus.
Säilyttää 10 vuoden ajan viimeisen tuotteen markkinoille saattamisesta tunnistetiedot talouden toimijoista, jotka ovat toimittaneet sille tuotteita  - - On toimijan velvollisuus. - On toimijan velvollisuus.

 

Selite:
On toimijan velvollisuus. : on velvollinen huolehtimaan asiasta
( On toimijan velvollisuus. ): valmistaja ja valtuutettu edustaja voivat sopia kirjallisesti, että valtuutettu edustaja huolehtii valmistajan puolesta nämä tehtävät/velvollisuudet

 

Tämä taulukko koskee niitä tuotteita, jotka ovat NLF-mukautettujen säädösten sekä markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan soveltamisalassa. Taulukon velvoitteiden lisäksi valmistajalle, maahantuojalle ja jakelijalle voi olla lisävaatimuksia myös erityislainsäädännössä.

Vaatimukset koskevat jakelupalvelujen tarjoajaa sen käsittelemien tuotteiden osalta silloin, jos valmistaja, maahantuoja tai valtuutettu edustaja ei ole sijoittautunut unioniin. Jakelupalvelujen tarjoajaa koskevat vaatimukset koskevat vain markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 5 alakohdassa mainittujen säädösten soveltamisalaan kuuluvia tuotteita:
Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011
Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425
Kaasulaiteasetus (EU) 2016/426
Laitemeludirektiivi 2000/14/EY
Konedirektiivi 2006/42/EY
Leludirektiivi 2009/48/EY
Ekosuunnitteludirektiivi 2009/125/EY
RoHS-direktiivi 2011/65/EU
Pyroteknisten tuotteiden direktiivin 2013/29/EU
Huvivenedirektiivi 2013/53/EU
Yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivi 2014/29/EU
EMC-direktiivi 2014/30/EU
Vaakadirektiivi 2014/31/EU
Mittauslaitedirektiivi 2014/32/EU
ATEX-laitedirektiivi 2014/34/EU
LVD- direktiivi 2014/35/EU
Radiolaitedirektiivi 2014/53/EU
Painelaitedirektiivi 2014/68/EU