Valmistajan, maahantuojan ja myyjän velvollisuudet taulukkomuodossa

Taloudentoimijoiden velvollisuuksia  Valmistaja  Valtuutettu edustaja  Maahantuoja  Jakelija 
Asettaa saataville markkinoilla vain vaatimustenmukaisia tuotteita 

X

X X X

CE-merkintä, kiinnittää

X

(X)

 

 

CE-merkintä, tarkistaa   X X X

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, laatii ja säilyttää 10 vuoden ajan 

X

(X)

 

 

 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, pitää saatavilla 10 vuoden ajan   X    
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, säilyttää jäljennöksen 10 vuoden ajan     X  
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, antaa pyynnöstä viranomaisille  X X X X
Tekniset asiakirjat, laatii ja säilyttää 10 vuoden ajan  X      
Tekniset asiakirjat, varmistaa saatavuuden 10 vuoden ajan   X X  

Tekniset asiakirjat, antaa pyynnöstä viranomaisille

X

X

X

X

Suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt  X      
Varmistaa, etteivät varastointi- ja kuljetusolosuhteet vaaranna tuotteen vaatimustenmukaisuutta  X (X) X X
Pitää kirjaa vaatimustenvastaisista laitteista ja tiedottaa tarvittaessa niistä jakelijoille  X (X) X  
Varmistaa, että tuotteessa on tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta se voidaan tunnistaa  X (X) X X
Ilmoittaa nimensä, rekisteröidyn tuotenimensä tai rekisteröidyn tavaramerkkinsä sekä osoitteen, josta siihen saa yhteyden X   X  
Varmistaa, että tuotteessa on valmistajan ja/tai maahantuojan nimi, rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity tavaramerkki sekä osoite, johon valmistajaan ja/tai maahantuojaan saa yhteyden   (X) X X
Jos epäilee, että tuote on vaatimustenvastainen, ryhtyy toimiin  X (X) X X
Tekee yhteistyötä viranomaisen kanssa  X X X X
Säilyttää 10 vuoden ajan viimeisen tuotteen markkinoille saattamisesta tunnistetiedot taloudentoimijoista, joille se on toimittanut tuotteita. X X X X
Säilyttää 10 vuoden ajan viimeisen tuotteen markkinoille saattamisesta tunnistetiedot taloudentoimijoista, jotka ovat toimittaneet sille tuotteita      X X

 

X: on velvollinen huolehtimaan asiasta
(X): valmistaja ja valtuutettu edustaja voivat sopia kirjallisesti, että valtuutettu edustaja huolehtii valmistajan puolesta nämä tehtävät/velvollisuudet