Savunpoistolaitteet

Savunpoistolaitteiden vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa yhdenmukaistetulla tuotestandardilla ja CE-merkinnällä. Ajantasaisimmat listat savunpoistotuotteita koskevista yhdenmukaistetuista EN-standardeista löytyvät hEN Helpdesk -nettisivuilta laajennetulla haulla valitsemalla TC-ryhmäksi CEN/TC 191.

Savunpoistolaitteita käytetään tulipalon aiheuttaman savun siirtämiseen ulos rakennuksesta tai muusta palavasta rakennelmasta.

Suomen standardisoimisliitto SFS ry:n johdolla on valmisteltu kansallisia soveltamisstandardeja tietyille savunhallintastandardeille. Standardeissa määritetään rakennusten savunhallintalaitteiden Suomessa sovellettavat luokkavaatimukset. Standardeja voi ostaa SFS:stä.

Kunnossapito ja huolto

Rakennuksen omistajan ja haltijan on pidettävä savunpoistolaitteet toimintakuntoisena ja huollettava ja tarkastettava ne asianmukaisesti. Savunpoistolaitteiden asennus- ja huoltotoiminta tai tarkastus ei ole vastaavalla tavalla säädeltyä kuin paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoilla.