Sähkötyöturvallisuuden perusperiaatteet

Sähkötöiden tekemiseen liittyy aina riskejä. Riskien minimointi parantaa sähkötyöturvallisuutta.

Ennen sähkötöiden aloittamista: arvioi riskit, valitse työtavat ja -välineet

Ennen kuin aloitat sähkötyöt

 • arvioi työhön liittyvät riskit ja
 • valitse arvion perusteella sopivat työtavat ja -välineet
 • arvioi työn vaativuus
 • valitse työn vaativuuden perusteella työhön riittävän ammattitaitoiset ja opastetut henkilöt.

Pyri mahdollisuuksien mukaan tekemään työ jännitteettömänä. Työkohteen jännitteettömänä pysymisestä pitää varmistua seuraavien avulla:

 1. työkohteen erottaminen jännitteettömäksi
 2. jännitteen kytkemisen estäminen, esim. poistamalla sulakkeet tai avaamalla erottamiseen käytettävä kytkinlaite ja lukitsemalla se. Lukituksen avaamisen on oltava mahdollista vain avaimella tai työkalulla. Erotuskohta on lisäksi aina varustettava jännitteen kytkemisen kieltävällä kilvellä.
 3. jännitteettömyyden toteaminen
 4. työmaadoittaminen, silloin kun on tarpeen, esim. suurjännitelaitteistot, yli 1000 ampeerin (A) keskukset
 5. suojaus työkohteen lähellä mahdollisesti olevilta jännitteisiltä osilta.

Työnaikainen sähköturvallisuus

Kun rakennat, muutat tai korjaat sähkölaitteistoa, on tärkeää noudattaa turvallisia työmenetelmiä.

Näin huolehdit työnaikaisesta sähköturvallisuudesta:

 • estä sivullisten pääsy vaaralliselle alueelle ja
 • huolehdi, ettei sähköä voi kytkeä päälle puutteellisesti suojattuihin osiin pelkin käyttötoimenpitein, esim. lisäämällä poistettu sulake, sulkemalla kytkin tai johdonsuojakatkaisija.

Sähkötöiden johtaja nimeää jokaiseen työkohteeseen työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan. Sähköturvallisuuden valvoja voi osallistua työhön tai tehdä työn kokonaisuudessaan itse. Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja antaa luvan työn aloittamiseen ja työn valmistuttua jännitteen päälle kytkemiseen.

Jos työkohteessa työskentelee usean yrityksen palveluksessa olevia henkilöitä, on työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan nimeäminen hoidettava selvyyden vuoksi yleensä kirjallisesti.

Näin varmistat sähkötöiden tekemisen turvallisuuden

Sähköturvallisuuden valvoja
Sähkötöiden johtaja nimeää jokaiseen työkohteeseen työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan.

Arvioi sähkötyön riskit

Valitse sopivat työtavat ja -välineet

Muista jännitteettömyys!
Tee työ mahdollisuuksien mukaan jännitteettömänä. Varmista jännitteettömänä pysyminen.

Huolehdi työnaikaisesta sähköturvallisuudesta
Estä sähkön kytkeminen päälle puutteellisesti suojattuihin osiin.

Varaudu ja opettele ensiapu

Lainsäädäntö

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016

Valtioneuvoston asetuksen sähkötyöstä ja käyttötyöstä 1435/2016, liite 1

Työturvallisuuslaki 738/2002

Yksityiskohtaiset vaatimukset turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi on esitetty standardissa SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus, luku 6. Työskentelykäytännöt ja Liite X