Yleistä

Kuljetuksessa vaarallisella aineella tarkoitetaan ainetta tai esinettä, joka räjähdys-, palo-, tartunta- tai säteilyvaarallisuutensa, myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä tai vastaavan ominaisuutensa vuoksi saattaa aiheuttaa vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Tällaisia ovat esimerkiksi litiumakut ja -paristot, erilaiset akku- ja paristokäyttöiset laitteet, varavirtalähteet, kaasupullot ja -patruunat, palavat nesteet ja aerosolit. 

Vaarallisten aineiden kuljettamiseen on oma lainsäädäntönsä ja sen tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa. 

Kuluttajia koskevat vapautukset VAK-määräyksistä

VAK-määräykset eivät pääsääntöisesti koske kuluttajien palavien nesteiden kuljetuksia, kun nesteitä kuljetetaan yksityishenkilön täyttämissä tai yksityishenkilöä varten täytetyissä uudelleentäytettävissä astioissa. Tällaisia ovat esimerkiksi pullot, kanisterit tai jerrykannut. Vaaralliset aineet, jotka ovat pakattu vähittäismyyntiä varten ja tarkoitettu henkilökohtaiseen tai kotitalouden käyttöön tai vapaa-ajan tai urheiluharrastuksiin, eivät ole VAK-määräysten alaisia.

On kuitenkin hyvä huomioida, että isommat kanistereita suuremmat pakkaukset, astiat ja säiliöt eivät kuulu yksityishenkilöiden vapautusten piiriin. Vaarallisten aineiden tynnyreitä, IBC-pakkauksia, suurpäällyksiä tai säiliöitä ei ole tarkoitettu kuluttajien kuljetettavaksi. Niiden kuljetuksissa täytyy kaikkien kuljettajien noudattaa VAK-määräyksiä.

Kuluttaja vaarallisen aineen lähettäjänä

Tavallisesti lähettäjä luokittelee vaarallisen aineen, koska lähettäjä on vastuussa luokituksen oikeellisuudesta.

Kuluttajat eivät saa lähettää vaaralliseksi aineeksi luokiteltuja aineita tai esineitä postilähetyksinä, mutta muissa lähetysmuodoissa löytyy joitain poikkeuksia ja lähettäminen saattaa olla mahdollista, jos vaarallisen aineen ilmoittaa kuljetusyritykselle.

Jos sinulla kuluttajana on tarve lähettää vaarallisia aineita, neuvottele siitä käyttämäsi kuljetusyrityksen kanssa. Jos lähetyksesi liittyy esimerkiksi tuotteen takuukorjaukseen, ole yhteydessä lähetyksen vastaanottajaan, joka pystyy neuvomaan oikeassa pakkaamisessa ja merkitsemisessä.

Jos lähetys sisältää vaarallisia aineita, mainitse asiasta kuljetustilauksen yhteydessä tai luovuttaessasi lähetystä kuljetusyritykselle. Kuljetusmääräykset ovat kuljetusmuotokohtaiset. Tiekuljetuksessa sallittu aine saattaa olla kielletty ilmakuljetuksessa.

Polttoaineiden kuljetus

Yksityisen henkilön kuljetuksessa palavan nesteen kokonaismäärä ei saa ylittää 60 litraa yksittäisessä astiassa ja 240 litraa kuljetusyksikössä (esim. auto peräkärryineen). Sisällön vuotaminen tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa pitää olla estetty. Esimerkiksi 200 litran bensiinitynnyrin kuljetus ei ole sallittua yksityiseltä henkilöltä vaan polttoaine pitää olla jaettuna enimmäiskooltaan 60 litran pakkauksiin, esim. jerrykannuihin.

Valitse aina kuljetukseen UN-tyyppihyväksytty pakkaus, kuten esimerkiksi UN-merkinnällä varustettu kanisteri, jonka tiedoista käy ilmi sen soveltuvuus kyseiselle polttoaineelle. Hyväksytyn VAK-pakkauksen tunnistamisessa auttaa sivu Vaatimusten mukainen säiliö tai pakkaus.

Kaasujen kuljetus

VAK-määräykset eivät koske kuluttajien itse suorittamia kuljetuksia, kun vaaralliset aineet on pakattu vähittäismyyntiä varten ja tarkoitettu henkilökohtaiseen tai kotitalouden käyttöön. Nestekaasun kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että vähittäismyyntipakkauksissa nestekaasua saa periaatteessa kuljettaa rajattoman määrän, mutta kuljetettaessa on kuitenkin noudatettava tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta ottamalla huomioon kuljetettavan aineen vaaraluokat, määrä ja kuljetusmuoto.

Muiden vaarallisten aineiden kuljetus

VAK-määräykset eivät koske kuluttajien itse suorittamia kuljetuksia, kun vaaralliset aineet on pakattu vähittäismyyntiä varten ja tarkoitettu henkilökohtaiseen tai kotitalouden käyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, että vähittäismyyntipakkauksissa olevaa vaarallista ainetta saa periaatteessa kuljettaa rajattoman määrän, mutta kuljetettaessa on kuitenkin noudatettava tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta ottamalla huomioon kuljetettavan aineen vaaraluokat, määrä ja kuljetusmuoto.

Muissa kuin yksityisten henkilöiden suorittamissa kuljetuksissa on noudatettava soveltuvin osin VAK-säädöksiä ja -määräyksiä.

Vaaralliset aineet matkatavarana

Jos kuljetat tavaroita tai aineita, jotka voivat aiheuttavaa vaaraa kuljetuksen aikana, on niiden ilmoittamisesta, pakkaamisesta ja merkitsemisestä huolehdittava erityisen hyvin. Huomioi, että joidenkin vaarallisten aineiden kuljettaminen matkatavarana saattaa olla kokonaan kielletty.

Kuljetusmääräykset ovat kuljetusmuotokohtaisia, ja esimerkiksi tiekuljetuksessa sallittu aine saattaa olla kielletty meri- tai ilmakuljetuksessa tai vaatimukset kuljetukselle saattavat hieman poiketa toisistaan. Ota kuljetusmuotokohtaisista rajoituksista selvää ennen matkustamista.

Lentomatkustamisessa tiettyjä esineitä pidetään vaarallisina ja niitä ei saa tuoda matkustamoon käsimatkatavarana, ja joitain esineitä tai aineita ei saa tuoda koneeseen lainkaan edes ruumaan menevänä matkatavarana. Lisätietoja ilmailun vaarallisten aineiden rajoituksista löytyy Finavian verkkosivuilta.

Laivamatkustamisessa matkustajat eivät pääsääntöisesti saa tuoda laivalle vaarallisia esineitä tai aineita. Laivalla matkustaessa auton kyydissä olevat vaaralliset aineet on ilmoitettava mieluiten jo varausta tehdessä ja henkilökunnalle muun muassa, kun ajetaan autolla laivaan. Rakettien ja muiden ilotulitteiden kuljettaminen on kokonaan kielletty matkustaja-aluksilla. Matkustajan pitää aina noudattaa laivayhtiön ja henkilökunnan antamia ohjeita. Lisätietoa vaarallisten aineiden kuljetuksesta löytyy laivayhtiöiden verkkosivuilta.