Tekstiilit, nahkatuotteet ja jalkineet, joissa on biosidisia tehoaineita

Tekstiilien, nahkatuotteiden tai jalkineiden, jotka on käsitelty biosidivalmisteella (esimerkiksi homeenestoaine), tulee täyttää EU:n biosidivalmisteita koskevan lainsäädännön vaatimukset. Biosidiasetuksen mukaan silloin on kyse biosideilla käsitellyistä esineistä.

Biosidiasetuksen mukaan esineitä voi käsitellä vain sellaisilla biosidivalmisteilla, joiden tehoaine on EU:ssa hyväksytty tai jonka hyväksymistä koskeva arviointi on kesken. Tehoaineen on oltava kyseiseen valmisteryhmään ja käyttöön tarkoitettu. Tässä tapauksessa oikea valmisteryhmä on 9 (Product Type, PT9), ”Kuitujen, nahan, kumin ja polymeeristen materiaalien säilytysaineet.” Listaus tehoaineista löytyy ECHAn biosidisten tehoaineiden rekisteristä, arvioitavia tehoaineita on 30 kpl ja jo hyväksyttyjä 5 kpl.

Valmisteryhmän 9 käyttöön arvioinnissa mukana olleista tehoaineista kieltopäätös on annettu seuraaville kemikaaleille:
 

Asetus Yhdisteen nimi CAS-numero EY-numero
(EU) 2021/1283 Bronopoli 52-51-7 200-143-0
(EU) 2021/1283

Tiraami

137-26-8 205-286-2
(EU) 2021/1283 Metaaminatrium 137-42-8 205-293-0
(EU) 2021/1283 Hopea, nanomateriaalina 7440-22-4 231-131-3
(EU) 2020/1036 Natrium-2-bifenylaatti 132-27-4 205-055-6
(EU) 2020/1036 PHMB(1415;4.7) 1802181-67-4 /32289-58-0 -
(EU) 2019/1942 Karbendatsiimi 10605-21-7 234-232-0
(EU) 2018/1622

Hopea

7440-22-4 231-131-3
(EU) 2018/1622 Kalium 2-bifenylaatti 13707-65-8 237-243-9
(EU) 2018/1622 Natrium-p-kloori-m-kresolaatti 15733-22-9 239-825-8
(EU) 2016/109 (PHMB(1600;1.8)) 27083-27-8 ja 32289-58-0 -
2014/227/EU bis[1-sykloheksyyli-1,2-di(hydroksi-κ-O) 
diatseniumaatti(2-)]kupari (Cu-HDO) 
312600-89-8 -
2014/227/EU Triklosaani 3380-34-5 222-182-2

 

Käsiteltyjen esineiden valmistajien ja maahantuojien on merkittävä käsitellyt esineet, jos 
-    on esitetty väittämä käsitellyn esineen biosidiominaisuuksista, tai
-    esineen käsittelyssä käytetyn biosidivalmisteen sisältämän tehoaineen hyväksymisasetuksen ehdot niin vaativat.

Merkintöjen on oltava kuluttajien helposti ymmärrettävissä ja selvästi näkyvissä. Esimerkiksi on ilmoitettava, mitä biosidista tehoainetta on käytetty.