Kylmälaiteliikkeet ja kylmäalan urakointi

Yritystoiminnan aloittaminen kylmäalalla

Jos yrityksesi tekee kylmäalan töitä, sinun pitää hakea Tukesista hyväksyntä, eli kylmälaiteliiketodistus, ennen kuin voit aloittaa toiminnan. Tukes voi myöntää todistuksen, kun yrityksesi palveluksessa on vastuuhenkilö ja asentaja/-t, jolla/joilla on riittävä pätevyystodistus ja tarvittavat työvälineet.

Tyypillisiä kylmäalan töitä ovat ilmalämpö- ja vesi-ilmalämpöpumpun asennus- ja huoltotyöt sekä autojen ilmastointilaitteiden huollot.

Vastuuhenkilö vastaa siitä, että toiminnassa noudatetaan ympäristönsuojeluvaatimuksia ja että asentajat täyttävät pätevyysvaatimukset. Jos vastuuhenkilö tekee asentajan töitä, on vastuuhenkilön täytettävä myös asentajan pätevyysvaatimukset.

HUOM. Vastuuhenkilönä saa toimia vain yhdessä yrityksessä (ympäristönsuojelulain 161 §). Lisäksi on sallittua olla oman yrityksensä vastuuhenkilö. Tukes voi tarvittaessa pyytää toimintailmoituksen käsittelyn yhteydessä selvityksen vastuuhenkilön tehtävien hoitamisen edellytyksistä.  

Selvitys pyydettäisiin esim. tehtävien alueellisen laajuuden vuoksi tai jos rekisterin perusteella vastuuhenkilön tehtäviä aiotaan hoitaa useassa yrityksessä. Omistajuudessa on huomioitava se, että siinäkin tulisi tarkastella alueellinen tilanne (esim. oma yritys Helsingissä ja ulkopuolinen yritys Porissa).

Näin haet kylmälaiteliiketodistusta 

Varmista ennen toimintailmoituksen lähettämistä, että kaikki toiminnan edellyttämät vaatimukset, eli vastuuhenkilö ja asentaja, pätevyystodistukset ja työvälineet, täyttyvät. Huolehdi myös, että tarvittaessa vastuuhenkilön ja henkilöstön pätevyyshakemukset ovat toimintailmoituksen liitteenä. Tukes laskuttaa myös kielteisistä päätöksiä.

Vastuuhenkilön pätevyyttä eikä kylmälaiteliiketodistusta ei kuitenkaan edellytetä seuraavissa, asentajan pätevyystodistus riittää:

  • kylmäkuljetuskuorma-autojen ja kylmäkuljetusperävaunujen jäähdytysyksikköjen asennus- ja huoltotoiminta
  • laivojen ja vesialusten jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppujen asennus- ja huoltotoiminta
  • sähköisten kytkinlaitteiden asennus- ja huoltotyöt
  • liuottimien talteenotto.

Pätevyystodistusten ja toimintailmoitusten käsittelyaika on noin 30 päivää.

Voit tarkastaa Tukesin rekisteristä yksittäiset henkilöt ja yritykset, joilla oikeus tehdä kylmäalan töitä.

Muutokset kylmälaiteliikkeen toiminnassa: y-tunnuksen vaihtuminen, vastuuhenkilön muutokset tai toiminnan lopettaminen 

Kun yrityksen toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia, on niistä ilmoitettava Tukesille kolmen kuukauden kuluessa.

Jos yrityksen y-tunnus muuttuu, ilmoita siitä Tukesille sähköisen asioinnin toimintailmoituksella.

Yrityksen ja toimipaikan tietojen tai toiminnan muutoksista tulee ilmoittaa Tukesille sähköisen asioinnin muutosilmoituksella. Muutosilmoituksella voit ilmoittaa myös vastuuhenkilön irtisanoutumisesta.

Sähköisen asioinnin hinnaston löydät täältä.  
 

Näin haet kylmälaiteliiketodistusta

Toimintaedellytykset kuntoon
Hae kylmäalan pätevyyttä Tukesilta. Hanki toimintaan tarvittavat laitteet ja työvälineet.

Toimintaa voivat harjoittaa vain yritykset
Jos Y-tunnusta ei ole, hae se Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Hakemus Tukesille ennen toiminnan aloittamista

Hyväksyntä ja rekisteröinti
Kun Tukes on rekisteröinyt yrityksen toiminnanharjoittajarekisteriin kylmälaiteliikkeeksi, yritys voi aloittaa toiminnan.

Usein kysyttyä