Kylmälaiteliikkeet ja kylmäalan urakointi

Yritystoiminnan aloittaminen kylmäalalla

Jos yrityksesi tekee kylmäalan töitä, sinun pitää hakea Tukesista hyväksyntä, eli kylmälaiteliiketodistus, ennen kuin voit aloittaa toiminnan. Tukes voi myöntää todistuksen, kun yrityksesi palveluksessa on vastuuhenkilö ja asentaja/-t, jolla/joilla on riittävä pätevyystodistus ja tarvittavat työvälineet.

Tyypillisiä kylmäalan töitä ovat ilmalämpö- ja vesi-ilmalämpöpumpun asennus- ja huoltotyöt sekä autojen ilmastointilaitteiden huollot.

Vastuuhenkilö vastaa siitä, että toiminnassa noudatetaan ympäristönsuojeluvaatimuksia ja että asentajat täyttävät pätevyysvaatimukset. Jos vastuuhenkilö tekee asentajan töitä, on vastuuhenkilön täytettävä myös asentajan pätevyysvaatimukset.

Näin haet kylmälaiteliiketodistusta 

Varmista ennen toimintailmoituksen lähettämistä, että kaikki toiminnan edellyttämät vaatimukset, eli vastuuhenkilö ja asentaja, pätevyystodistukset ja työvälineet, täyttyvät. Huolehdi myös, että tarvittaessa vastuuhenkilön ja henkilöstön pätevyyshakemukset ovat toimintailmoituksen liitteenä. Tukes laskuttaa myös kielteisistä päätöksiä.

Vastuuhenkilön pätevyyttä eikä kylmälaiteliiketodistusta ei kuitenkaan edellytetä seuraavissa, asentajan pätevyystodistus riittää:

 • kylmäkuljetuskuorma-autojen ja kylmäkuljetusperävaunujen jäähdytysyksikköjen asennus- ja huoltotoiminta
 • laivojen ja vesialusten jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppujen asennus- ja huoltotoiminta
 • sähköisten kytkinlaitteiden asennus- ja huoltotyöt
 • liuottimien talteenotto.

Pätevyystodistusten ja toimintailmoitusten käsittelyaika on noin 30 päivää.

Voit tarkastaa Tukesin rekisteristä yksittäiset henkilöt ja yritykset, joilla oikeus tehdä kylmäalan töitä.

Muutokset kylmälaiteliikkeen toiminnassa: vastuuhenkilön vaihtuminen tai toiminnan lopettaminen 

Kun yrityksen toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia, kuten yhtiön sulautuminen, yhtiömuodon muutos, y-tunnuksen muutos tai vastuuhenkilön vaihtuminen, ilmoita muutoksista Tukesille viimeistään kolmen kuukauden kuluessa muutoksen tapahtumisesta lähettämällä Tukesille toimintailmoitus. (lomakkeet, kylmäala -sivu Tukes.fi:ssä) Myös toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Tukesille.

Vastuuhenkilön irtisanoutuminen

Vastuuhenkilön pitää ilmoittaa irtisanoutumisestaan Tukesille. Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella tai vapaamuotoisella sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo (at) tukes.fi. 

Näin haet kylmälaiteliiketodistusta

Toimintaedellytykset kuntoon
Hae kylmäalan pätevyyttä Tukesilta. Hanki toimintaan tarvittavat laitteet ja työvälineet.

Toimintaa voivat harjoittaa vain yritykset
Jos Y-tunnusta ei ole, hae se Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Hakemus Tukesille ennen toiminnan aloittamista

Hyväksyntä ja rekisteröinti
Kun Tukes on rekisteröinyt yrityksen toiminnanharjoittajarekisteriin kylmälaiteliikkeeksi, yritys voi aloittaa toiminnan.

Usein kysyttyä

 • Miten kylmälaiteliikkeen pätevyyden saa?

  Tukes rekisteröi yrityksen kylmälaiteliikkeeksi, kun yrityksellä on pätevä vastuuhenkilö ja henkilöstö sekä tarvittavat työvälineet. Pätevyys pitää osoittaa kylmäalan ammatti- tai perustutkinnon tai pätevyyskokeen suorittamisella toiminta-alan mukaisesti.

  Tukes pitää kylmäalan pätevyysrekisteriä vastuuhenkilön ja/tai asentajan pätevyyden saaneista henkilöistä.

  Katso myös vastuuhenkilöiden ja asentajien kylmäalan pätevyysvaatimukset

 • Onko kylmälaitteiden huollolle lakisääteisiä velvoitteita?

  F-kaasupohjaisia kylmäaineita sisältäviä kylmälaitteita saavat huoltaa vain Tukesin rekisterissä olevat kylmälaiteliikkeet.

  Suuremmille, pääasiassa kiinteistöjen, kaupan ja teollisuuden kylmälaitteille on säädetty vuototarkastusvelvoite. Laitteiden vuototarkastusvaatimus porrastetaan kylmäaineen ilmastoa lämmittävän vaikutuksen mukaan, eli vuototarkastustiheyteen vaikuttaa sekä laitteen sisältämä kylmäaineen määrä että kylmäaineen ilmastoa lämmittävä vaikutus.

  Kylmälaitteen haltijan ja omistajan on huolehdittava vuototarkastusten teettämisestä säädetyin määrävälein. Tukesin rekisterissä olevat kylmälaiteliikkeet saavat tehdä vuototarkastuksia. Vuototarkastukset kirjataan kylmälaitteen huolto- ja tarkastuspäiväkirjaan.

  ELY-keskukset ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat vuototarkastusvelvoitteen noudattamista. Lisätietoja vuototarkastuksista YM:n sivuilta.

 • Mistä saa tietoa kylmäaineista ja niiden vaaroista?

  Kylmäaineiden vaaroista ja turvallisesta käsittelystä kerrotaan niitä koskevissa käyttöturvallisuustiedotteissa. Tiedotteita voi hakea netistä kylmäaineen tunnuksella (esim. R-134a tai R-404A).

  Kylmäkoneistoja ja lämpöpumppuja koskevan standardin SFS-EN 378 osan 1 liitteessä E on luettelo kylmäaineista. Standardi sisältyy SFS:n standardikäsikirjaan nro 65-1 Kylmälaitteet. Liitteessä E selvitetään mm. kylmäaineen kemiallinen kaava tai seosaineet, vaarallisuus-luokka ja ilmastovaikutusta kuvaava GWP-arvo.

 • Saako alle 3 kg:n pätevyydellä (e3) asentaa tai huoltaa vähintään 3 kg kylmäainetta sisältäviä laitteita?

  Ei. Vain silloin, kun laitteessa on useita erillisiä kylmäpiirejä, joissa jokaisessa kylmäainemäärä on alle 3 kg, voidaan laitteen asennus- ja huoltotöitä tehdä alle 3 kg:n pätevyydellä.

 • Ovatko turvallisuuskortit pakollisia kylmäalan töissä?

  • Työturvallisuuskortti on käytössä rakennusalalla, teollisuudessa ja julkisella sektorilla. Tilaajayritykset edellyttävät tavallisesti, että alihankkijoiden työntekijöillä on työturvallisuuskortti. Työturvallisuuskortilla ei ole lakisääteistä pakollisuutta.
  • Tulityökortti vaaditaan tilapäisellä tulityöpaikalla työskenteleviltä työntekijöiltä. Tulityöluvan myöntäjällä tulee myös olla tulityökortti. Tulityövartijan osalta suositellaan, että hänellä on tulityökortti. Tulityökortti perustuu pelastuslakiin 379/2011 (ks. lain 5 §).
  • Sähkötyöturvallisuuskortti (SFS 6002) on pakollinen sähköalan töissä. Sähkötyöturvallisuuskortti perustuu valtioneuvoston asetukseen sähkö- ja käyttötyöstä 1435/2016 (liite 3).
  • Ensiapu 1 / hätäensiapukoulutus on varautumista työtapaturmiin. Koulutuksella ei ole lakisääteistä pakollisuutta, mutta on suositeltavaa, että työpaikalla tai työvuorossa on ensiapukoulutettu työntekijä.
 • Kauanko turvallisuuskortit ovat voimassa?

  Työturvallisuuskortti, sähkötyöturvallisuuskortti ja tulityökortti ovat voimassa viisi vuotta. Ensiapu 1 / hätäensiapukoulutus on voimassa kolme vuotta. 

 • Vaaditaanko turvallisuuskortteja kylmäalan tutkinnoissa?

  Kylmäalan tutkinnon tai osatutkinnon suorittamisessa vaaditaan turvallisuuskortteja tutkinnon perusteiden mukaisesti. Esim. lämmityslaiteasentajan osatutkinnon "lämpöpumppulämmityslaitteistotyöt" suorittamisessa vaaditaan voimassa olevaa tulityökorttia. 

 • Mitä ovat tulityöt?

  Tulityöt ovat töitä, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä tai joista syntyy kipinöitä. Tulitöitä ovat hitsaus ja juottaminen, laikkaleikkaus, metallin hionta sekä kaasupolttimen, muun avoliekin tai kuumailmapuhaltimen käyttäminen.