Tukesin hinnasto ja käsittelyajat

Tukesin hinnasto kattaa:

  • viranomaispalvelut (asetus 1283/2021)
  • muut palvelut, esim. tutkimukset, lausunnot, selvitykset ja koulutukset (Tukesin päätös 6175/02.04.01/2019)
  • erillislakien perusteella perittävät korvaukset (sähköturvallisuuslaki 410/1996, laki pelastustoimen laitteista 10/2007, painelaitelaki 869/1999, laki jalometallituotteista 1029/2000, jätelaki 646/2011, maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005).

Tukesin hinnasto

Julkisoikeudelliset maksut 1.1.2022 alkaen (pdf, 272 kt)

Muut palvelumaksut 1.11.2019 alkaen

Käsittelyajat

Luvat ja ilmoitukset Käsittelyaika/pv

Kemikaali, nestekaasu, maakaasu ja räjähteet
(kuulutusta ja lausuntoja edellyttävät luvat)

240

Kemikaali, nestekaasu, maakaasu ja räjähteet
(muut luvat ja ilmoitukset)

80

Kylmälaiteliikkeet

30

Pätevyysarvionnit

20

Räjähteiden siirtotodistukset

14

Räjähteiden vaarallisuusluokitus

60

Sähkö- ja hissiurakointi

30

Sähkölaitteistot

30

Tutkinnot

20

Kaivoslain mukaiset luvat

 

Kaivoslupahakemus (ei edellytä YVA-prosessia)

90

Kaivoslupahakemus (mukana YVA-arviointiselostus ja ELY-lausunto)

180

Kullanhuuhdontalupa saamelaisalueelle

365

Malminetsintälupahakemus metsätalousmaalle

120

Malminetsintälupahakemus Natura-alueelle

365

Malminetsintälupahakemus saamelaisalueelle

730

Varausilmoitus malminetsintälupahakemuksen laadintaa varten

20

Biosidit

 

Kemikaalilain mukaiset biosidivalmisteen hyväksymispäätökset (tavallinen)

365

Kemikaalilain mukaiset biosidivalmisteen hyväksymispäätökset (rinnakkaisvalmisteeksi katsottavat tai vastaavat biosidivalmisteet sekä lisänimen hyväksyminen)

90-180

Koulutuksen toteuttajan ja koulutusohjelman hyväksyminen

60

Päätös valmisteella tehtävästä kokeesta

60

Toiminnanharjoittajan lisääminen tutkinto- ja yritysrekisteriin

30

Tuholaistorjuntapätevyyden/erityistutkinnon suorittamisen lisääminen rekisteriin

30

Tutkinnon vastaanottajan hyväksyminen

60

Kasvinsuojeluaineet

 

Kasvinsuojelun hätätilanteet

60

Kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testaaja

60

Koulutuksen järjestäjä

60

Laajennus vähäiseen käyttötarkoitukseen (minor use)

365

Lupa testata biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta

420

Lupa tutkimus- ja koetoimintaa varten

60

Luvan muuttaminen (esim. käytön laajennus)

365

Tutkinnon järjestäjä

60

EU:n kasvinsuojeluaineasetuksen (1107/2009) mukaiset käsittelyajat

 

Rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskeva lupa

45+10

Valmisteen hyväksyminen (esim. vastavuoroinen hyväksyminen)

120

Vyöhykearviointi

365