Sähkötöiden johtajan tehtävät

Sähkötöiden johtaja toimii sähkötöitä tekevän yrityksen vastuuhenkilönä. Jos toiminta ei ole yritysmuotoista, eli henkilö tekee sähkötöitä omaan lukuunsa, henkilö toimii itse sähkötöiden johtajana.

Sähköturvallisuuslaki edellyttää sähkötöiden johtajaa.

 

Vaatimukset sähkötöiden johtajalle

Sähkötöiden johtajana voi toimia henkilö, jolla on SETI Oy:n myöntämä pätevyystodistus. Pätevyystodistus antaa oikeuden toimia vastuuhenkilönä todistuksessa mainituin rajoituksin. Sähkötöiden johtaja on nimettävä ennen sähkötöiden aloittamista. Nimeämisestä on tehtävä ilmoitus Tukesiin. Sama henkilö voi olla nimettynä enintään kolmen toiminnanharjoittajan sähkötöiden johtajaksi samanaikaisesti.

 

Sähkötöiden johtajan tehtävät ja vastuut

Käytännössä sähkötöiden johtajan tehtäviin kuuluu työn ohjaaminen, työn­tekijöiden ammattitaidon varmistaminen ja opastaminen sekä työ­välineistä ja työn ulkoisista puitteista huolehtiminen.

Sähkötöiden johtaja vastaa omalta osaltaan sähkötyöturvallisuudesta ja nimeää jokaiseen työkohteeseen työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan. Yleiset työturvallisuuteen liittyvät vaatimukset on annettu työturvallisuuslaissa (Työturvallisuuslaki 738/2002) ja sen nojalla annetuissa muissa säädöksissä.

Sähkötöiden johtajan pitää

  • jatkuvasti ylläpitää ammattitaitoaan
  • tuntea työhön liittyvät turvallisuusasiat ja kulloinkin voimassa olevat sähköturvallisuusvaatimukset
  • johtaa ja valvoa sähkötöitä kaikissa vastuullaan olevissa toimipaikoissa.
     

Sähkötöiden johtaja vastaa siitä, että

  • sähkötöissä noudatetaan sähköturvallisuuslakia
  • sähkölaitteet ja -laitteistot ovat sähköturvallisuuslain edellyttämässä kunnossa ennen käyttöönottoa tai toiselle luovuttamista
  • sähkötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi tehtäviinsä opastettuja.

Lue lisää 

Sähkötöiden johtajan vastuut

Sähköturvallisuuden oma-arvioinnin tarkistuslista

Usein kysyttyä