Kasvinsuojelukoulutus ja -tutkinto

Kasvinsuojelututkinnolla varmistetaan, että kasvinsuojeluaineiden ammattimainen käyttö on turvallista. Kasvinsuojelukoulutuksia ja -tutkintoja järjestää Suomessa noin 220 Tukesin hyväksymää henkilöä. Tukes ei itse järjestä kasvinsuojelukoulutuksia ja -tutkintoja.

Kasvinsuojelututkinto

Tarvitset kasvinsuojelututkinnon, jos

 • käytät kasvinsuojeluaineita ammatissasi
 • ostat ammattikäyttöön hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita
 • myyt ammattikäyttöön hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita. Kaupassa on oltava vähintään yksi kasvinsuojelututkinnon suorittanut myyjä.

Tukes suosittelee, että suoritat kasvinsuojelututkinnon, jos

 • teet ruiskutuspäätöksiä tai
 • olet kasvinsuojeluneuvoja.

Kasvinsuojelututkinnon suorittanut henkilö saa käyttää ammattikäyttöön rajoitettuja jyrsijämyrkkyjä vain omassa maataloustoiminnassaan, käyttö esimerkiksi omakotitalossa tai mökillä ei ole sallittua. Kasvinsuojelututkinto ei oikeuta taloyhtiöiden asukkaita tai huoltoyhtiöiden työntekijöitä käyttämään ammattikäyttöön rajoitettuja jyrsijämyrkkyjä taloyhtiön kiinteistöllä.

Miten kasvinsuojelututkinnon voi suorittaa?

Kasvinsuojelututkinnon suoritat tenttimällä. Tutkintoja järjestävät Tukesin hyväksymät tutkinnon järjestäjät ympäri Suomea. Tutkinto on maksullinen. Tutkintoja järjestetään myös netissä. Nettitutkintoihin osallistuminen vaatii vahvan tunnistautumisen. 

Tutkintoon valmistautuminen

Tutkintoa varten voit käydä noin päivän kestävän kasvinsuojelukoulutuksen. Koulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Koulutuksia ja tutkintotilaisuuksia järjestetään usein yhdessä, jolloin voit saman päivän aikana käydä koulutuksen ja lopuksi tehdä tentin. Voit myös kerrata asioita itsenäisesti verkkomateriaalin avulla. Verkkomateriaali on tarkoitettu opiskelun tueksi, eikä se kata kaikkia kasvintuotannon suuntauksia. Tentissä voidaan siis kysyä kysymyksiä tämän verkkomateriaalin ulkopuolelta. Näistä linkeistä löydät verkkomateriaalin saavutettavina tekstiversioina (pdf): osa 1, osa 2 ja kasvinsuojeluaineiden metsätalouskäyttö osa 3

Mitä kasvinsuojelututkinto sisältää?

Kasvinsuojelututkinto sisältää seuraavat aiheet:

 • kasvinsuojeluun liittyvä lainsäädäntö
 • riskien tunnistaminen ja hallinta
 • kasvinsuojeluaineiden turvallinen käsittely
 • integroitu kasvinsuojelu
 • ruiskujen turvallinen käyttö
 • kasvinsuojeluaineiden käyttökirjanpito
 • laittomiin ja väärennettyihin kasvinsuojeluaineisiin liittyvät riskit
 • biosidit maataloudessa.

Kasvinsuojelututkintotodistus on voimassa 5 vuotta

Kasvinsuojelututkinto on henkilökohtainen ja se on voimassa 5 vuotta. Tutkinnon järjestäjä antaa tutkinnon läpäisseelle henkilölle todistuksen. Todistus voi olla paperitodistus, muovikortti tai pdf-tiedosto. Todistus täytyy itse pitää tallessa sen voimassaoloajan.

Jos todistuksesi katoaa, pyydä uusi todistus omalta tutkinnon järjestäjältäsi! Pidä siis muistissa tutkinnon järjestäjäsi nimi ja tutkintopäivämäärä. Huomaathan, että Tukes ei järjestä tutkintoja, vaan tutkinnon järjestäjäsi on aina Tukesin pätevöittämä henkilö. 

Valitse oikea tutkinto

Kasvinsuojelututkinnon voit suorittaa

 • kaikkiin käyttökohteisiin: Kasvinsuojelututkinto tai

Kun olet suorittanut laajan kasvinsuojelututkinnon, saat ostaa ja käyttää kaikkia Suomessa hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita.

 • vain metsänhoitoon: Kasvinsuojelututkinto metsänhoidossa

Kun olet suorittanut kasvinsuojelututkinnon metsänhoidossa, saat ostaa ja käyttää vain metsänhoidossa käytettäviä tiettyjä valmisteita. Tällaisia valmisteita ovat juurikäävän torjuntaan hyväksytyt valmisteet, metsätaloudessa käytettäväksi hyväksytyt glyfosaatti-valmisteet sekä hirvikarkotteet.

Kasvinsuojelukoulutukset räätälöityjä

Kasvinsuojelututkintoon valmentavat koulutukset voivat olla räätälöityjä tietylle kohderyhmälle. Valitse itsellesi mahdollisimman hyödyllinen koulutus.


Räätälöintejä on esimerkiksi seuraaviin:

 • peltoviljely
 • puutarhaviljely
 • kasvihuoneviljely
 • golfkentänhoito
 • viheraluetyö.

Kouluttajien yhteystietolistaan on merkitty kouluttajien osaamisalueet.

Kasvinsuojelukouluttajat ja tutkinnon järjestäjät

Tukes hyväksyy hakemuksen perusteella koulutuksen ja tutkinnon järjestäjät.