Tilapäisen varastoinnin lupa ja tarkastukset

Hae lupaa Tukesilta vähintään kaksi viikkoa ennen tilapäisen varastoinnin aloittamista. Tukes hoitaa tarvittavat lausuntopyynnöt.

Selkeät hakemusasiakirjat nopeuttavat asian käsittelyä. Hakemus voidaan toimittaa sähköisenä osoitteeseen kirjaamo (at) tukes.fi. Jos lähetät asiakirjat paperisena, lähetä ne kolmena kappaleena. Hakemuksen rakenne on vapaamuotoinen.

Liitä seuraavat asiakirjat tai selvitykset tilapäisen räjähdevaraston hakemukseen:

 • varastoijan nimi Y-tunnuksineen ja yhteystiedot laskutustietoineen
 • varastointipaikka, osoite ja koordinaatit
 • varastoinnin tarkoitus
 • tilapäisellä myös työmaa, jota varten varasto tulee ja suunniteltu varastointiaika
 • räjähteiden tyyppi, kuten louhintaräjähteet, räjäytysnallit, ruuti, ilotulitteet, patruunat
 • räjähteiden vaarallisuusluokitukset
 • räjähteiden määrät varastoissa
 • alueen hallinta
 • alueen kaavoitustilanne
 • suojaetäisyydet varastojen ja lähistön kohteiden välillä, min 1 km säde
 • varastojen rakenne
 • varastojen murtosuojaus ja -hälytysjärjestelmä
 • asemapiirustus rakennuksineen
 • kartta alueesta
 • vaarojen ja riskien tunnistus
 • mahdollinen sähkölaitteisto ja ilmanvaihto.

Tilapäisen varastoinnin lupapäätös ja tarkastukset

Tukes myöntää varastolle luvan, jos varastointiedellytykset täyttyvät. Luvassa voi olla varastointia koskevia ehtoja ja rajoituksia. Varastoijan kannattaa lukea huolella päätös ja ehdot.

Ennen tilapäisen varaston käyttöönottoa pitää varastoijan pyytää varaston käyttöönottotarkastusta siten kuin lupapäätöksessä esitetään. Lupapäätöksessä on mainittu paikallinen pelastuslaitos käyttöönottotarkastuksen tekijäksi, jos Tukes ja pelastuslaitos ovat menettelyn sopineet. Jos lupapäätöksessä on sanottu käyttöönottotarkastuksen tekijäksi Tukes, ei tarkastusta voi siirtää pelastuslaitokselle.

Tilapäisen varastoinnin lupa on voimassa kaksi vuotta. Varastoinnille voidaan hakemuksesta myöntää jatkoaika, jos Tukesin tai pelastusviranomaisen tekemässä uusintatarkastuksessa todetaan asioiden olevan kunnossa ja jos työmaa edelleen varastoa vaatii. Varastoijan on lähetettävä luvan jatkohakemus Tukesiin ennen alkuperäisen luvan umpeutumista. Tukes myöntää jatkoajan tarkastuksen perusteella enintään kahdeksi vuodeksi, vuosi kerrallaan.

Räjähteiden tilapäinen varastointi

Lupa Tukesilta
Hae lupaa Tukesilta ennen varastoinnin aloittamista. Luvassa voi olla ehtoja varastoinnille.

Tilapäisyys
Varasto on määrättyä louhinta- tai räjäytystyötä varten. Varaston maksimikäyttöaika on enintään 4 vuotta.

Varastoitavat räjähteet
Varastoitavat räjähteet ovat louhintaräjähteitä ja räjäytysnalleja.

Tukesin tarkastukset
Varaston tarkastukset tekee lupapäätöksen mukaisesti Tukes tai pelastuslaitos. Varastoijan pitää pyytää varaston tarkastusta Tukesilta tai pelastuslaitokselta ennen varaston käyttöönottoa.